fbpx
Dojrzała Akademia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic
Miejscowość (siedziba):
Krzesławice
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
seniorzy

Nasza wieś Krzesławice starzeje się. Nastąpiła masowa migracja ludzi młodych do miast. Często zajęci własnym życiem, mają oni tylko sporadyczny kontakt z rodzicami. Brak częstych kontaktów z najbliższą rodziną jest przyczyną samotności i poczucia wykluczenia społecznego seniorów/rek. Według statystyk gminnych na koniec 2020r. w Krzesławicach mieszkało 18% osób w wieku 60 +, zaś w sąsiedniej Karczówce aż 37%. Istnieje konieczność otoczenia najstarszej grupy mieszkańców zorganizowanym wsparciem umożliwiającym im udział w życiu społecznym.
Chcemy zaradzić zjawisku wykluczania ludzi w podeszłym wieku z życia wspólnotowego, wypełnić lukę w działaniach na ich rzecz. Dać naszą uważność i wsparcie osobom, które czują się zapomniane, mniej ważne, nieprzydatne społecznie.
Zrealizujemy 2-letni cykl spotkań – bloków zajęć z różnych dziedzin wiedzy i umiejętności: zajęcia z obsługi komputera, warsztaty kulinarne zdrowego żywienia, warsztaty motywacyjne przeciwdziałania bezradności i stagnacji, wykłady dotyczące biologicznych i psychologicznych aspektów Jesieni Życia, treningi pamięci (profilaktyka chorób otępiennych) oraz warsztaty międzypokoleniowe z dziećmi i młodzieżą: wspomnieniowe „Jak to niegdyś bywało”, rękodzieła artystycznego i plastycznego, spotkania z kulturą. Zapewnimy poczęstunek w formie zdrowego jednodaniowego posiłku i deseru. Planujemy też krajoznawcze spacery po okolicy, wycieczkę turystyczno-krajoznawczą oraz wyjazdy do Teatru Wielkiego w Warszawie i Filharmonii Świętokrzyskiej.
Dzięki realizacji projektu zwiększymy aktywność, wiedzę i umiejętności osób 65+ w różnych dziedzinach życia, utwierdzimy je w przekonaniu, że mogą i powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, że są twórcze i kreatywne. Zamienimy zamknięty na co dzień budynek świetlicy wiejskiej w Miejsce Przyjazne Seniorom.
W projekcie uczestniczyć będzie grupa 25 osób w wieku 65+ zamieszkałych we wsiach Krzesławice i Karczówka.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel