fbpx
Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 130,30 EUR
Dotacja:
22 310,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego Głuchych mieszkających w Olsztynie i okolicach. Szacuje się, że w Polsce żyje od 60 do 100 tys. Głuchych. Wciąż doświadczają one systemowej dyskryminacji, nie mają dostępu do informacji, infrastruktury i usług publicznych; są traktowane przedmiotowo i protekcjonalnie przez słyszącą większość, w tym przez najbliższych. Osoby słyszące w Polsce nie mają świadomości tego, jak wygląda sytuacja oraz jakie są potrzeby społeczności Głuchych, a swoją wiedzę często opierają na stereotypach. Znajomość Polskiego Języka Migowego w społeczeństwie polskim jest znikoma, a dostępność tłumaczy i tłumaczek – mocno ograniczona. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jedynie 4 osoby zajmują się profesjonalnie tłumaczeniami PJM.
W ramach projektu przeprowadzono różnego rodzaju działania skierowane do Głuchych, ich otoczenia oraz do profesjonalistów i profesjonalistek świadczących usługi publiczne. Powstała grupa samopomocowa dla Głuchych, która regularnie spotykała się i poruszała różnorodne, ważne dla członków i członkiń grupy tematy. Wyszkolono również samorzeczników i samorzeczniczki, a następnie osoby te poprowadziły 10 warsztatów dla personelu ochrony zdrowia (w sumie dla 178 osób) w różnych szpitalach regionu. Warsztaty dotyczyły kultury i potrzeb Głuchych oraz dostępności oferowanych przez szpitale i przychodnie usług. Przeszkolono również wolontariuszy i wolontariuszki oraz zorganizowano wolontariat edukacyjny na rzecz słyszących dzieci Głuchych rodziców. Osoby Głuche skorzystały z kolei w poradnictwa prawno-obywatelskiego oraz ze wsparcia psychologicznego.
Dzięki projektowi osoby Głuche otrzymały różnego rodzaju wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, podniosły swoją pewność siebie, rozwinęły umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielność, zostały również wzmocnione w roli samorzeczników i samorzeczniczek. Zwiększyła się dostępność usług społecznych dla społeczności osób Głuchych z Olsztyna i okolic. Personel ochrony zdrowia został uwrażliwiony na potrzeby Głuchych oraz na to, jak prawidłowo powinna wyglądać komunikacja pomiędzy osobą Głuchą a osobą słyszącą i tłumaczem/tłumaczką języka migowego.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel