fbpx
Drzewa cenniejsze niż złoto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Milanówek
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 835,00 EUR
Dotacja:
29 835,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, społeczność lokalna

Milanówek (woj. mazowieckie) powstał na terenach, które kiedyś porastała Puszcza Jaktorowska. Wciąż jest tu wiele zieleni w przestrzeni miejskiej, a sam Milanówek nazywany jest Miastem Ogrodem. Dokumenty gminne wskazują, że zrównoważony rozwój miasta jest jednym z priorytetów w działaniach tej gminy. Z naszych obserwacji wynika jednak, że temat ten jest często ignorowany. W 2019 roku razem z 4 innymi organizacjami napisaliśmy do burmistrza i radnych list otwarty, w którym podkreśliliśmy problemy ekologiczne gminy, dodatkowo proponując konkretne rozwiązania. Jednak nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Także wśród mieszkańców/nek można zauważyć lekceważące podejście do tych kwestii, chociażby poprzez śmiecenie i intensywną wycinkę drzew na terenach prywatnych.
Dlatego chcemy prowadzić długotrwałą kampanię na rzecz przyrody Milanówka. Planujemy zorganizować 3 spotkania informacyjno – przygotowawcze z mieszkańcami/nkami, senior(k)ami, lokalnymi aktywist(k)ami oraz z Radą Miasta . Przeprowadzimy także warsztaty oraz wykłady z norweskimi, islandzkimi i białoruskimi partnerami. Pozwoli to na wymianę doświadczeń osób z różnych państw europejskich. Założycielka Fortellerhuset (Domu Opowieści) z Norwegii przybliży uczestni(cz)kom naszego projektu metodę storytellingu, czyli narzędzia aktywizacji i dialogu społecznego. Opowiadaczka w ramach Felag Sagnaþula, czyli islandzkiego klubu zrzeszającego lokalnych opowiadaczy, podzieli się z uczestni(cz)kami umiejętnościami opowiadania historii. Białoruska profesorka Inna Shved z Studenckiego laboratorium badawczego „Folklor i historia lokalna” (Wydział Filologii, Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina) przedstawi wykłady i pokaże przykładowe działania w plenerze, które sprawią, że mieszkańcy/ki Milanówka docenią jego przyrodę. Pracownicy/e Milanowskiego Centrum Kultury, jako eksperci/tki lokalnej historii i przyrody, wesprą nas w organizacji warsztatów i wykładów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel