fbpx
Drzewa cenniejsze niż złoto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Milanówek
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 835,00 EUR
Dotacja:
29 835,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, społeczność lokalna

Milanówek (woj. mazowieckie) powstał na terenach, które kiedyś porastała Puszcza Jaktorowska. Wciąż jest tu wiele zieleni w przestrzeni miejskiej, a sam Milanówek nazywany jest miastem ogrodem. Dokumenty gminne wskazują, że zrównoważony rozwój miasta jest jednym z jego priorytetów. Z naszych obserwacji wynika jednak, że temat był często ignorowany. W 2019 roku razem z innymi organizacjami napisaliśmy do burmistrza i radnych list otwarty, w którym podkreśliliśmy problemy ekologiczne gminy, dodatkowo proponując konkretne rozwiązania. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Także wśród części mieszkańców/nek można było zauważyć lekceważące podejście do tych kwestii, przejawiające się np. w śmieceniu i intensywnej wycince drzew na terenach prywatnych.

Dlatego chcieliśmy prowadzić kampanię na rzecz przyrody Milanówka. Zorganizowaliśmy trzy spotkania informacyjno-przygotowawcze z mieszkańcami/nkami, w tym z senior(k)ami, lokalnymi aktywist(k)ami oraz radą miasta. Przeprowadziliśmy także warsztaty oraz wykłady z norweskimi, islandzkimi i białoruskimi partnerami. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń osób z różnych państw europejskich. Założycielka Fortellerhuset (Domu Opowieści) z Norwegii przybliżyła uczestni(cz)kom naszego projektu metodę storytellingu, czyli narzędzia aktywizacji i dialogu społecznego. Opowiadaczka z Felag Sagna?ula, czyli islandzkiego klubu zrzeszającego lokalnych opowiadaczy, podzieliła się z uczestni(cz)kami umiejętnościami opowiadania historii. Dzięki jej warsztatom powstała milanowska Mapa Niewidzialnego Miasta, która może służyć do samodzielnych wędrówek po mieście. Białoruska profesorka Ina Shved ze studenckiego laboratorium badawczego „Folklor i historia lokalna” (Brzeski Państwowy Uniwersytet) pokazała przykładowe działania w plenerze, które sprawiły, że mieszkańcy/nki Milanówka docenili jego przyrodę. Pracownicy/e Milanowskiego Centrum Kultury wsparli nas w organizacji warsztatów i wykładów w zakresie promocji i obsługi technicznej. Przygotowaliśmy również publikację „Drzewa cenniejsze niż złoto. Karta Zielonego Milanówka”, która została przedstawiona na posiedzeniu rady miasta i przyjęta w uchwale kierunkowej.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że u większości uczestników/czek warsztatów podniósł się poziom ich wiedzy na tematy związane m.in. z retencją wody, rolą drzew w ekosystemie, permakultury i bioróżnorodności. Ponadto zwiększył się udział mieszkańców/nek w kolejnych sprawach sądowych o nielegalną wycinkę drzew.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel