fbpx
Dział Krajowy Lokalny
Obszar wsparcia:
media dla demokracji
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
149 491,00 EUR
Dotacja:
149 491,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Celem projektu “Dział Krajowy Lokalny” jest wsparcie edukacyjno-rozwojowe dziennikarzy_ek z niezależnych mediów lokalnych. W trakcie 18 miesięcy trwania projektu będziemy dzielić się z nimi wiedzą merytoryczną, warsztatową i techniczną, którą ma pięć ogólnopolskich mediów obywatelskich tworzących projekt Spięcie. W ramach projektu Krytyka Polityczna we współpracy z partnerami – redakcjami Spięcia – zorganizuje seminarium ideowe, warsztaty online, m. in. z cyfryzacji mediów i wykorzystania nowych technologii oraz prawnych aspektów dziennikarstwa oraz unikatową indywidualną opiekę i mentoring dla dziennikarzy mediów lokalnych i studenckich. Program jest przeznaczony głównie dla osób młodszych, ale otwarty także dla starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innymi formami wykluczenia. Zadbamy o równowagę genderową i różnorodność geograficzną grupy. Chcemy, by powstał zespół jak najbardziej reprezentatywny pod względem geograficznym i socjologicznym. 30 osób zrekrutowanych do projektu będzie pełnić rolę Ambasadorów projektu, którzy będą przekazywać wiedzę w swoich redakcjach i lokalnych środowiskach. Uczestnicy programu otrzymają 16 miesięcy wsparcia warsztatowego: 1) seminarium „ideowe”, 2) warsztaty praktyczne, 3) indywidualne wsparcie redakcyjne w czasie trwania projektu 4) możliwość publikacji tekstu w mediach redakcji Spięcia. Partnerami są media uczestniczące w projekcie Spięcie: Nowa Konfederacja, Kontakt, Klub Jagielloński i Kultura Liberalna. Podział zadań i zasobów: Krytyka Polityczna: – Koordynacja, administracja i finanse – Redaktor_ka do indywidualnych konsultacji przez 15 miesięcy trwania projektu – Poprowadzenie seminarium ideowego i warsztatów praktycznych – Organizacja pobytu osób na seminariach/warsztatach – Ewaluacja projektu – Partnerskie redakcje Spięcia: – Poprowadzenie jednego seminarium – Redaktor_ka do indywidualnych konsultacji przez 15 miesięcy trwania projektu – Ewaluacja swojej części udziału w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel