fbpx
E-włączenie seniorów
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
seniorzy

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2018 r.) 60% osób w wieku 65+ nigdy nie korzystało z Internetu. W okresie pandemii COVID-19 e-wykluczenie seniorów stało się problemem szczególnie palącym. Z prowadzonych przez nas diagnoz potrzeb seniorów w 10 gminach wynika, że seniorzy uznają brak dostępu do świata cyfrowego za jeden ze swoich głównych problemów.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych.
Zapewnimy edukację cyfrową osobom 60+ (po 3 szkolenia na tabletach i smartfonach, z naciskiem na narzędzia komunikacji i korzystanie z e-usług). W 6 gminach wypracujemy i wdrożymy program cyfrowego wolontariatu senioralnego adresowanego do seniorów/ek (2 warsztaty programowe, szkolenie wolontariuszy/ek). W kolejnych 6 gminach seniorzy/ki i instytucje wypracują gminne programy dostosowania usług publicznych do potrzeb osób starszych (3 spotkania programowe w każdej gminie). Wszyscy uczestnicy/czki zrealizują własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W ramach Akademii Aktywnego Seniora wyszkolimy 20 rzeczników senioralnych (4 szkolenia on-line i 2 warsztaty wyjazdowe), przeprowadzimy działania edukacyjne (min. 20 webinarów) oraz zorganizujemy grupę do wymiany doświadczeń dla zainteresowanych osób z całej Polski. Nakręcimy film i zorganizujemy konferencję ogólnopolską pokazujące nasze osiągnięcia.
W projekcie uczestniczyć będą seniorzy/rki z 12 gmin wiejskich i z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców).
120 osób 60+ nabędzie umiejętności, które pozwolą na aktywne korzystanie ze świata cyfrowego, 30 z nich zdalnie przekaże nabytą wiedzę i umiejętności cyfrowe minimum 100 innym seniorom/kom, a 20 stanie się rzecznikami środowiska w kontaktach z urzędami gmin i instytucjami samorządowymi.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel