fbpx
EKO-Edukator
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Śrem
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
21 110,00 EUR
Dotacja:
20 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
dzieci, osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami z powiatu śremskiego. Niestety istnieje szereg barier, które uniemożliwiają ww. osobom zdobywanie nowych kompetencji i aktywny udział w życiu społecznym – są to zarówno bariery systemowe jak i osobiste. Wciąż funkcjonuje wiele stereotypów nt. osób z niepełnosprawnościami, również wśród dzieci i młodzieży z regionu. Tymczasem jest to bardzo różnorodna grupa, o różnych problemach, ale i różnych możliwościach uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Niestety, brakuje innowacyjnych lokalnych działań umożliwiających nabywanie przez osoby z niepełnosprawnościami nowych kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych.

W ramach projektu 15 osób z niepełnosprawnościami, uczestnicy i uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie, w tym 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zostało przeszkolonych do pracy jako eko-edukatorzy i eko-edukatorki. Skorzystały one z poradnictwa psychologicznego i wzięły udział w serii teoretycznych i praktycznych szkoleń nt. ekologicznej uprawy warzyw i ziół, zastosowania warzyw i ziół w zdrowej kuchni oraz komunikacji z dziećmi, pracy w grupie i animacji. Po zakończeniu szkoleń osoby te poprowadziły spotkania edukacyjno-integracyjne w dwóch szkołach podstawowych i dwóch przedszkolach dla łącznie 183 dzieci.
Dzięki projektowi 15 osób z niepełnosprawnościami zyskało nowe umiejętności i kompetencje do pracy w obszarze ekologii i edukacji. Podniosła się ich pewność siebie, poczucie wartości i wpływu na swoje życie. Kilka osób rozwinęło również swoje kompetencje liderskie i samorzecznicze. Dzieci, które wzięły udział w warsztatach, nie tylko podniosły swoją wiedzę nt. ekologii i przyrody, ale przede wszystkim wzrosła ich świadomość dotycząca osób z niepełnosprawnościami, ich potrzeb i możliwości.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel