fbpx
EKO-Edukator
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Śrem
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
21 110,00 EUR
Dotacja:
20 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
dzieci, osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadaniem organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością. Z naszych obserwacji wynika, że największą barierą w zdobywaniu nowych kompetencji przez ww. osoby jest m.in: obawa przed nowym środowiskiem, niewystarczająca oferta wsparcia w zdobywaniu kompetencji.
Zgodnie z opinią Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają stereotypowy, niezbyt korzystny, obraz osób z niepełnosprawnościami, ale chętnie uczestniczą w nowych inicjatywach.
Chcemy umożliwić osobom z niepełnosprawnościami otwarcie się na nowe środowisko i zwiększyć ich poczucie własnej wartości poprzez przygotowanie ich do roli EKO-Edukatorów/orek i umożliwienie przeprowadzenia tego typu edukacji dla dzieci.
Przeprowadzimy szkolenia ekologiczno-edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) dotyczące ekologicznej uprawy warzyw, ziół, zastosowania warzyw i ziół w zdrowej żywności, podstawowych zagadnień z zakresu pszczelarstwa oraz warsztaty komunikacji z dziećmi i zabaw integracyjnych do wykorzystania podczas spotkań edukacyjnych. Równolegle zapewnimy indywidualne poradnictwo psychologiczne. Po ukończeniu szkoleń EKO- edukatorzy/orki będą prowadzić spotkania edukacyjne w szkołach podstawowych i przedszkolach.
Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby z niepełnosprawnością zwiększą poczucie własnej wartości, wzmocnią wiarę w możliwość wpływania na własne życie i podejmą się roli Eko – Edukatora/orki. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym skorzystają z edukacji ekologicznej i będą miały okazję do przełamania stereotypu postrzegania osób z dysfunkcjami.
W działaniach uczestniczyć będzie 15 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie oraz ok. 100 dzieci. Partner projektu – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – zachęci uczniów z klas 1-3 do udziału w spotkaniach oraz zapewni miejsce i ogród do ich przeprowadzenia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel