fbpx
EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
72 500,00 EUR
Dotacja:
72 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczność lokalna

Z przeprowadzonych w 2019 roku badań Eurobarometru wynika, że aż 88% Polaków i Polek zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla jakości ich życia ma stan środowiska naturalnego. Między innymi to badanie wskazuje na duży potencjał aktywności, który jednak wciąż w małym stopniu przekłada się na działania obywatelskie, aby wywrzeć skuteczny wpływ na politykę na poziomie państwa i samorządów.

Odpowiemy na ten problem uruchamiając punkt konsultacyjno-interwencyjny oferujący doradztwo dla osób chcących organizować interwencje lub działania strażnicze na rzecz środowiska. Zorganizujemy 12 wyjazdów w teren, podczas których wesprzemy społeczności lokalne w ich interwencjach. Stworzymy poradnikowy serwis internetowy z newsletterem oraz wydamy poradnik “Jak interweniować?” o podejmowaniu działań na rzecz środowiska naturalnego. Zainteresowanym osobom lub grupom zapewnimy dostęp do konsultacji eksperckich oraz poprowadzimy 5 warsztatów na temat efektywnego interweniowania. Przez działania promocyjne pokażemy obywatel(k)om, że niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu społecznego mogą skutecznie angażować się w konkretne działania na rzecz lasów, klimatu oraz poprawy jakości powietrza. Nasze aktywności skupią się wokół umiejętnego interweniowania, ponieważ z naszych doświadczeń wynika, że właśnie wywieranie presji na sprawujących władzę i podejmujących decyzje przynosi często widoczne efekty. W projekcie wesprzemy osoby po raz pierwszy podejmujące interwencje jak i osoby bardziej doświadczone w tym grupy aktywistyczne. W trakcie projektu przeprowadzimy debatę z uczestni(cz)kami o sytuacji leśnictwa w Polsce. Na jej podstawie przygotujemy propozycje zmian do ustawy o lasach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel