fbpx
Fakty w debacie publicznej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
54 000,00 EUR
Dotacja:
54 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania strażnicze, factchecking
Grupy docelowe:
dzieci, młodzi dorośli, młodzież, seniorzy, społeczeństwo, wolontariusze

Nasze działania związane z uważnością w internecie i sprawdzaniem prawdziwości czytanych informacji kierujemy przede wszystkim do trzech grup: nastolatków/ek, seniorów/ek i studentów/ek kierunków pedagogicznych. Korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych jest coraz bardziej powszechne, jednak z badań EU Kids Online z 2018 r. wynika, że młodzież nie jest wystarczająco uczona w szkole tego jak bezpiecznie korzystać z sieci. Większość respondentów/ek nisko ocenia swoje kompetencje związane z poszukiwaniem i weryfikacją informacji zamieszczonych online. Druga grupa – seniorzy, to osoby które coraz więcej uczestniczą w życiu online, natomiast według zleconych przez nas badań, mają małą wiedzę dotyczącą sprawdzania prawdziwości informacji i rozpoznawania zjawiska “fake news”. Trzecią grupę studentów/ek kierunków pedagogicznych wybraliśmy ze względu na wagę ich przyszłych zawodów i ich roli w edukacji innych osób.

Reagując na te problemy przeprowadzimy 30 warsztatów w szkołach średnich i podstawowych, 10 warsztatów dla studentów/ek zainteresowanych edukacja medialną oraz 10 spotkań dla seniorów/ek. Naszymi uczestni(cz)kami będą osoby i szkoły z całej Polski, które wcześniej wezmą udział w rekrutacji. Spotkania projektowe będą dotyczyć zwiększania kompetencji w zakresie weryfikowania treści w internecie i rozpoznawania wiarygodnych źródeł informacji. Dodatkowo zorganizujemy 5 webinarów dla nauczycieli/ek, bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek o tym jak uczyć młodzież sprawdzania i selekcji informacji w internecie. Przeprowadzimy również 6-miesięczną kampanię edukacyjną dotyczącą walki z fake newsami i szukaniem rzetelnych źródeł informacji. W ramach tej akcji powstaną materiały wideo, infografiki i miniporadnik. Dodatkowo przeszkolimy 20 wolontariuszy/ek z tematu fact-checkingu oraz fake newsów oraz opublikujemy serię podcastów na te tematy. Przeszkolone osoby przygotują 300 analiz wypowiedzi osób publicznych, które opublikujemy na stronie demagog.org.pl.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel