fbpx
Fakty w debacie publicznej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
54 000,00 EUR
Dotacja:
54 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania strażnicze, factchecking
Grupy docelowe:
dzieci, młodzi dorośli, młodzież, seniorzy, społeczeństwo, wolontariusze

Korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych jest coraz bardziej powszechne, jednak niewiele osób wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Nasze działania skierowaliśmy do kilku grup – młodzieży, nauczycieli/ek, seniorów/ek oraz studentów/ek. Z badań EU Kids Online z 2018 r. wynika, że młodzież nie jest wystarczająco uczona w szkole tego, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Większość respondentów/ek nisko ocenia swoje kompetencje związane z poszukiwaniem i weryfikacją informacji zamieszczonych online. Druga grupa – seniorzy, to osoby które coraz więcej uczestniczą w życiu online, natomiast według zleconych przez nas badań, mają małą wiedzę dotyczącą weryfikowania informacji i rozpoznawania fake newsów. Trzecią grupę studentów/ek kierunków pedagogicznych wybraliśmy ze względu na wagę ich przyszłych zawodów i ich roli w edukacji innych osób.

Przeszkoliliśmy 20 wolontariuszy/ek z tematu fact-checkingu oraz fake newsów oraz opublikowaliśmy serię podcastów na te tematy (także w języku angielskim). Przeszkolone osoby przygotowały 300 analiz wypowiedzi osób publicznych, które opublikowaliśmy na stronie www.demagog.org.pl. Dodatkowo przeprowadziliśmy 37 warsztatów w szkołach średnich i podstawowych, 10 warsztatów dla studentów/ek zainteresowanych edukacją medialną oraz 10 spotkań dla seniorów/ek. Naszymi uczestni(cz)kami były osoby i szkoły z różnych części Polski, które zgłosiły się do nas w procesie rekrutacji. Spotkania dotyczyły zwiększania kompetencji w zakresie weryfikowania treści w internecie i rozpoznawania wiarygodnych źródeł informacji. Zorganizowaliśmy też 5 webinarów dla nauczycieli/ek, bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek o tym jak uczyć młodzież sprawdzania i selekcji informacji w internecie. Przeprowadziliśmy również 6-miesięczną kampanię edukacyjną dotyczącą walki z fake newsami i szukaniem rzetelnych źródeł informacji. W ramach tej akcji powstały materiały wideo, infografiki i miniporadnik.

Z rozmów ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy/czki dużo się nauczyli i z biegiem projektu coraz lepiej rozpoznawali prawdziwe i fałszywe informacje. Dostaliśmy też dużo pozytywnych reakcji na przygotowane przez nas podcasty – usłyszeliśmy, że dzięki nim wiele osób poszerzyło swoją wiedzę o fake newsach. Dzięki ankietom ewaluacyjnym przeprowadzonym wśród uczniów/uczennic i studentów/studentek wiemy, że warsztaty pozwoliły im zwiększyć kompetencje w zakresie rozpoznawania różnych form fake newsów, analizy treści w mediach czy weryfikowania wypowiedzi.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel