fbpx
Fasty, moja miłość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 400,00 EUR
Dotacja:
29 400,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Zaangażowaliśmy mieszkańców i mieszkanki Białegostoku w pielęgnowanie pamięci o dziedzictwie włókienniczym i wzorniczym w naszym mieście poprzez wystawy, warsztaty, spacery badawcze i historyczne.
Od XIX w. Białystok był znany z szybko rozwijających się fabryk i przemysłu, głównie włókienniczego. Po II wojnie światowej powstały w Białymstoku nowe, zatrudniające tysiące ludzi fabryki włókiennicze i pomimo, że to nieodległa historia w dziejach Białegostoku, istnieje mało materiałów dokumentujących czasy funkcjonowania tych fabryk, a wiele osób nie pamięta lub nie zna tej części historii naszego miasta.
Chcieliśmy ożywić ten fragment pamięci o mieście i włączyć go we współczesne postrzeganie Białegostoku. Zajęliśmy się Białostockim Zakładem Przemysłu Bawełnianego Fasty – największą fabryką, która była trzecim co do wielkości kombinatem włókienniczym w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Interesowały nas też bardzo losy byłych pracowników i pracownic Fast. Spisaliśmy i nagraliśmy ich wspomnienia i opowieści, zebraliśmy fotografie, fastowskie wzorniki materiałów i tkaniny oraz ubrania przechowywane w domach Białostoczan/ek. Zdigitalizowaliśmy część zebranych przedmiotów i zdjęć. Na tej bazie stworzyliśmy wystawę o Fastach pod nazwą Fasty-moje życie. Aż 600 Białostoczan/ek odwiedziło wystawę, która dała im nową perspektywę na historię miasta i Fasty. Równolegle z wystawą, w galerii handlowej Alfa w Białymstoku zorganizowaliśmy pokaz 20 wielkoformatowych zdjęć prezentujących ludzi, maszyny, produkty czy udział w targach. Wybór galerii nie był przypadkowy – galeria powstała w miejscu dawnego magazynu wyrobów gotowych dużej fabryki Beckera, która przed II wojną światową była znana na całym świecie z produkcji jedwabiu i stanowiła największy kompleks włókienniczy w mieście. Dla mieszkańców/nek miasta zorganizowaliśmy również spacery badawcze i historyczne oraz warsztaty artystyczne. Dodatkowo przygotowaliśmy dla byłych pracowników i pracownic Fast wyjazd studyjny do Łodzi, Żyrardowa i Wilanowa, czyli miast związanych z tradycją włókienniczą. Nasz Partner – Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok – zajmował się w projekcie przeprowadzeniem wywiadów, digitalizacją, pisaniem informacji prasowych, tekstów na podstronę projektu, stworzeniem i prowadzeniem podstrony projektu oraz zajmował się organizacją wystawy i warsztatów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel