fbpx
Fundacja Ocalenie
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Ocalenie od 2000 roku prowadzi działania wspierające osoby cudzoziemskie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce. Skupia się na działaniach integracyjnych, a od 2021 r. prowadzi również działania humanitarne na pograniczu polsko-białoruskim. Fundacja oferuje kompleksowe wsparcie w ramach Centrów Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, Łodzi i Łomży, z których korzysta ok. 10 000 osób rocznie. Centra oferują konsultacje z mentorami kulturowymi, wsparcie prawne, pomoc materialną, lekcje języka polskiego, poradnictwo zawodowe oraz wsparcia psychologiczne. Dzieci i młodzież cudzoziemska może korzystać z indywidualnego tutoringu w Warszawie oraz świetlic środowiskowych w Warszawie, Łomży i Łodzi. Ocalenie realizuje też programy wsparcia mieszkaniowego oraz pomoc rzeczową w bezpłatnym sklepie socjalnym “Magazin” w Warszawie. Szczególną uwagę Fundacja poświęca osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ofiarom tortur, wojny i prześladowań, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, cudzoziemcom doświadczającym krzyżowej dyskryminacji, np. ze względu na płeć czy orientację seksualną. Od czasu agresji Rosji na Ukrainę Fundacja prowadzi działania interwencyjne na rzecz ukraińskich uchodźców i uchodźczyń: organizuje noclegi, transport, jedzenie, punkty z bezpieczną przestrzenią dla dzieci w centrach recepcyjnych przy granicy, świetlice dla dzieci i młodzieży w Warszawie i w woj. mazowieckim i lubelskim, poradnictwo i pomoc specjalistyczną. Zespół terenowy fundacji jest stale obecne przy granicy z Białorusią udzielając pomocy humanitarnej. Działania pomocowe prowadzone są także w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie trafia pomoc materialna oraz wsparcie prawne. W ramach dotacji instytucjonalnej Ocalenie chce wzmocnić zespół ds. współpracy z biznesem, by zwiększyć skalę wsparcia cudzoziemców na rynku pracy; stworzyć stronę poradniczą dla klientów/ek fundacji oraz system komunikacji i polityki wewnętrznej dostosowane do potrzeb rozrastającego się zespołu Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel