Fundacja Ocalenie
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Głównymi problemami, z którymi chcemy się zmierzyć realizując projekt jest: brak systemu nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami biznesowymi w obszarze wsparcia cudzoziemców/ek na rynku pracy; brak wydzielonej, przejrzystej i eksperckiej strony dla klientów/ek fundacji; brak systemu komunikacji wewnętrznej oraz polityk wewnętrznych dostosowanych do potrzeb dużego zespołu.

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy jest stworzenie brakujących systemów, polityk oraz wewnętrznych uregulowań, które mogą stanowić ramy dla obecnych działań oraz być podstawą dalszego rozwoju i profesjonalizacji. Określiliśmy 3 główne działania, których realizacja pomoże nam dotrzeć do celu, którym jest adaptacja do sytuacji, w której zespół fundacji wzrósł w krótkim czasie o ⅓ dotychczasowego składu, a potrzeby i skala działań merytorycznych wzrosła o 50% w stosunku planów na 2022 r. Działania, które chcemy realizować to wzmocnienie zespołu ds. współpracy z biznesem tak, aby móc realizować na większą skalę działania z obszaru wsparcia na rynku pracy klientów/ek fundacji; stworzenie strony dla klientów i klientek fundacji, rozwój zespołu finansowo-administracyjnego, w tym stworzenie polityk wewnętrznych oraz rozszerzenie zespołu o osobę zajmującą się komunikacją wewnętrzną oraz dbaniem o pracowników i pracowniczki fundacji.

Najważniejsze rezultaty naszych działań to wzmocnienie 2 zespołów fundacji oraz docieranie z ofertą działań do większej liczby osób, co przełoży się na wsparcie tych osób w obszarze rynku pracy. Zakładamy, że te rezultaty przyczynią się również do lepszej rozpoznawalności fundacji jako profesjonalnej organizacji, o wysokim standardzie i etyce pracy.

Główni odbiorcy działań to pracownicy/czki fundacji (ponad 50 osób zatrudnionych na umowy o pracę) oraz klienci/ki (cudzoziemcy/ki i uchodźcy/czynie – szacunkowa liczba na 2023 r. ok. 9000 osób). Odbiorcami działań będą również nasi partnerzy zewnętrzni, w tym firmy, instytucje publiczne i organizacje międzynarodowe.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel