fbpx
Fundacja Panoptykon
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Panoptykon jako jedyna organizacja w Polsce zajmuje się problematyką praw człowieka i nowych technologii. Jako watchdog patrzy na ręce państwu i firmom – sprawdza, jak wykorzystują informacje o ludziach, ujawnia nadużycia, walczy o prawo chroniące wolność i prywatność. Panoptykon przyczynił się do zatrzymania wielu niebezpiecznych inicjatyw legislacyjnych m.in.: rejestru stron i usług niedozwolonych (2010), zakazu zasłaniania twarzy podczas zgromadzeń publicznych (2011-12), rozwoju monitoringu w szkołach i „totalnego monitoringu” w Krakowie (2019-20), powszechnej lustracji majątkowej (2017-18), Rady Wolności Słowa w ramach tzw. lex Ziobro (2021-22). Doprowadził do rezygnacji ze schematycznego profilowania osób bezrobotnych (2014-19). Organizacja odegrała ważną rolę w walce o rozwiązania zwiększające ochronę danych osobowych na poziomie UE i w Polsce. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu narzędzi prawnych w działaniach rzeczniczych pracuje na rzecz ograniczenia szkodliwych praktyk firm internetowych m.in.: arbitralnej cenzury w mediach społecznościowych oraz śledzącej reklamy. W ramach dotacji instytucjonalnej Panoptykon wzmocni swoje działania edukacyjne, służące budowaniu świadomości społecznej, wprowadzaniu do debaty publicznej informacji o zagrożeniach związanych z rozwojem nowych technologii. Działania obejmą m.in. stworzenie nowej strony internetowej, zwiększenie atrakcyjności i przystępności komunikatów, wzmocnienie relacji z mediami, zwiększenie obecności Panoptykonu na wydarzeniach zewnętrznych oraz wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w zespole. Działania Panoptykonu będą adresowane do osób zaniepokojonych sposobem wykorzystania nowych technologii przez państwo i firmy oraz zainteresowanych ich wpływem na życie społeczne, ekspertów i ekspertek (z branży prawniczej, reklamowej i IT), decydentów i decydentek politycznych, urzędników i urzędniczek średniego szczebla oraz przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, organizacji społecznych i mediów.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel