Fundacja Panoptykon
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Panoptykon stoi na straży wolności i praw człowieka. Patrzymy na ręce państwu i firmom. Sprawdzamy, jak wykorzystują informacje o ludziach, ujawniamy nadużycia, walczymy o prawo chroniące wolność i prywatność. Pokazujemy, jak świadomie żyć w cyfrowym świecie. Naszą misję realizujemy w interesie całego społeczeństwa.

Działamy w trzech domenach strategicznych. Jako watchdog odpowiadamy na zagrożenia dla wolności i praw człowieka. Jako rzecznik proponujemy lub wspieramy dobre praktyki i rozwiązania prawne służące ochronie wolności i praw człowieka. Jako edukator budujemy świadomość społeczną, wprowadzając do debaty publicznej informacje o zagrożeniach związanych z rozwojem nowych technologii oraz argumenty przemawiające za potrzebą zmian.

Żeby skuteczniej prowadzić działania w domenie Edukator, zaplanowaliśmy działania mające na celu zwiększenie dotarcia naszych kanałów komunikacji, a także wzmacnianie relacji z odbiorcami oraz obecności Panoptykonu i naszej perspektywy w debacie publicznej.
Zaplanowane działania obejmą m.in. stworzenie nowej strony internetowej, zwiększenie atrakcyjności i przystępności naszych komunikatów, wzmocnienie relacji z mediami, zwiększenie obecności Panoptykonu na wydarzeniach zewnętrznych oraz wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w zespole.

Działania adresujemy do osób zaniepokojonych sposobem wykorzystania nowych technologii przez państwo i firmy oraz zainteresowanych wpływem ich na życie społeczne, ekspertów i ekspertek (z branży prawniczej, reklamowej i IT), decydentów i decydentek politycznych, urzędników i urzędniczek średniego szczebla oraz przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, organizacji społecznych i mediów. Osoby te zyskają m.in. większą wiedzę i świadomość sygnalizowanych przez Panoptykon problemów, dzięki czemu będą mogły podejmować świadome decyzje dotyczące sfery swoich wolności, a także przekonanie, że jest w Polsce organizacja, która dba o ich prawa w obliczu rozwoju nowych technologii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel