Fundusze Europejskie dla Klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, 67 autonomicznych grup lokalnych w całej Polsce, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000 EUR
Dotacja:
75 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, rozmowa mimo różnic, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, członkowie rad konsultacyjnych, decydenci, edukatorzy, samorządowcy, społeczeństwo, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W projekcie dążymy do tego, żeby obywatele/ki, a w tym młodzi ludzie, włączyli się do dyskusji na temat wykorzystywania środków unijnych, zwłaszcza funduszy na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Naszym partnerem jest oddolny ruch – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, z którym wspólnie będziemy pracować nad analizami i rekomendacjami w tej dziedzinie.

Unia Europejska stara się wywierać nacisk na swoich członków, aby odważniej realizowali cele klimatyczne na 2030 rok. Polska polityka energetyczno-klimatyczna ma jednak mniejsze ambicje i w niewielkim stopniu otwiera się na dyskusje z młodymi aktywist(k)ami i organizacjami działającymi w tym temacie. My chcemy to zmienić.

W ramach projektu przeprowadzimy ogólnopolski webinar oraz warsztaty w trzech województwach (śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie). W ten sposób połączymy i przeszkolimy aktywistów/ki oraz przedstawicieli/ki organizacji społecznych zajmujących się kwestiami klimatycznymi. Zorganizujemy także debaty pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie funduszy unijnych, co mamy nadzieję zaowocuje przyszłą realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w naszym kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel