fbpx
Fundusze Europejskie dla Klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, 67 autonomicznych grup lokalnych w całej Polsce, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
74 994,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, rozmowa mimo różnic, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, członkowie rad konsultacyjnych, decydenci, edukatorzy, samorządowcy, społeczeństwo, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W projekcie dążyliśmy do tego, żeby obywatele i obywatelki, w tym młodzi ludzie, włączyli się do dyskusji na temat wykorzystywania środków unijnych, zwłaszcza funduszy na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Naszym partnerem był oddolny ruch – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, z którym wspólnie pracowaliśmy nad analizami i rekomendacjami w tej dziedzinie.

Unia Europejska zachęca swoich członków, aby odważniej realizowali cele klimatyczne na 2030 rok. Polska polityka energetyczno-klimatyczna ma jednak mniejsze ambicje i w niewielkim stopniu otwiera się na dyskusje z młodymi aktywist(k)ami i organizacjami działającymi w tym temacie. My chcieliśmy to zmienić.

W ramach projektu przeprowadziliśmy ogólnopolski webinar i warsztaty (ogólnopolskie oraz wojewódzkie: na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce) o zielonej transformacji, funduszach unijnych i działaniu Komitetów Monitorujących. Wspólnie sformułowaliśmy postulaty wobec polskich władz i instytucji europejskich dotyczące działań proklimatycznych i włączania obywateli/ek w procesy decyzyjne. Razem analizowaliśmy też projekty dokumentów krajowych i regionalnych oraz opracowaliśmy do nich uwagi i rekomendacje. W ten sposób przeszkoliliśmy 82 aktywistki i aktywistów oraz przedstawiciel(k)i organizacji społecznych zajmujących się kwestiami klimatycznymi. Przedstawiliśmy przygotowane uwagi i rekomendacje w zorganizowanych przez nas debatach pomiędzy przedstawiciel(k)ami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie funduszy unijnych. Udało się złożyć niemal 1500 uwag do projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 oraz programów funduszy strukturalnych. Dzięki nim, czterem debatom oraz rekomendacjom i stanowiskom przekazywanym polskiej i unijnej administracji, doprowadziliśmy do jakościowej zmiany w tych dokumentach – m.in. w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dwukrotnie zwiększone zostały środki na ochronę bioróżnorodności a wydatki na inwestycje w drogi i gaz ziemny zostały okrojone. Dodatkowo w umowie Partnerstwa i ośmiu programach regionalnych zostały uwzględnione standardy ochrony drzew i innych form zieleni na każdym etapie inwestycji, a w 12 z 16 programów regionalnych przewidziano wsparcie dla społeczności energetycznych. Ponadto Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie zarządzany regionalnie (w ramach programów regionalnych), zgodnie z naszą rekomendacją.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel