Galeria Anty Modern Slavery
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 103,00 EUR
Dotacja:
70 289,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania artystyczne
Grupy docelowe:
decydenci, profesjonaliści, społeczeństwo

Praca przymusowa i praktyki niewolnicze dotyczą w Polsce przede wszystkim cudzoziemców, ale dramat ten spotyka również Polaków w ich własnym kraju, w szczególności osoby najbardziej narażone na wykluczenie: w kryzysie, uzależnione, o słabym wykształceniu, upośledzone. Z pracą przymusową trudno walczyć, ponieważ wciąż istnieje duże przyzwolenie społeczne na tę drastyczną formę łamania praw człowieka. Poza tym w polskim prawie brakuje nawet definicji pracy przymusowej.

Projekt obejmuje działania mobilizujące opinię publiczną i zakłada organizację cyklu wydarzeń artystycznych kierowanych do różnych grup społecznych. Wydarzenia odbędą się w przestrzeni realnej i wirtualnej, a wszystkie będą upublicznione w Galerii internetowej. Wydarzenia będą upowszechniane jako ogólnodostępne narzędzia do dalszych działań informacyjnych i edukacyjnych w środowiskach lokalnych. Działania projektowe poprzedzone będą badaniami świadomości społecznej nt. pracy przymusowej. Podobne badanie przeprowadzone będzie po zakończenie projektu.

Efektem projektu będzie zmiana stosunku społeczeństwa polskiego do pracy przymusowej oraz zbudowanie kapitału społecznego na rzecz zmian prawnych dotyczących tego problemu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=69vfK6w3iFs&fbclid=IwAR0_mzzYMTcvgBr9j6xaftLYE8HQtJxznE5p3qTHIDnKmvOJLn_bmHcFxo0

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel