Hajnowski eko-bus
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Hajnówka
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 637,50 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele, wolontariusze

Według naszych obserwacji w województwie podlaskim brakuje działań angażujących młodzież w działania na rzecz środowiska. Jednocześnie powiat hajnowski, w którym działamy, mierzy się z nadmierną wycinką drzew czy zanieczyszczeniem powietrza i wody. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026” opisuje problemy niskiego poziomu wód gruntowych, ich zanieczyszczenia oraz wpływu przemysłu i budynków komunalnych na stan powietrza nie tylko w Hajnówce, ale i innych miejscowościach powiatu hajnowskiego. Z naszych rozmów z dyrektor(k)ami szkół w powiecie i urzędami gmin wynika, że brakuje wsparcia i ofert dla młodzieży jeśli chodzi o zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.
Odpowiemy na te problemy angażując młodzież i nauczyciel(k)i z 10 szkół powiatu hajnowskiego w działania na rzecz środowiska. W każdej szkole stworzymy młodzieżowe grupy wolontariackie, dla których przeprowadzimy warsztaty z edukacji ekologicznej. Młodzież wraz ze wsparciem animatorów/ek zorganizuje jednodniowe wydarzenia w swoich szkołach, które będą promować dbanie o środowisko. Na imprezy zostaną zaproszone władze samorządowe gmin. Stworzymy “Eko-bus”, który odwiedzi każdą z 10 imprez i zapewni potrzebne materiały merytoryczne, w tym gry i zabawy edukacyjne. Zorganizujemy spotkania dla młodzieży dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych i diagnozowania lokalnych problemów. Wesprzemy młodzież w napisaniu petycji do 6 gmin i powiatu hajnowskiego o uwzględnienie działań ekologicznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2022. Wesprzemy grupy wolontariackie w przeprowadzeniu eko-kampanii o zasięgu wojewódzkim, która zakończy się spotkaniem i dyskusją o sytuacji powiatu grup zaangażowanych w temat ekologii i lokalnych władz. Wraz z chętnymi nauczyciel(k)ami i opiekun(k)ami grup stworzymy organizację pozarządową, która wypracuje i zgłosi pomysł na działania ekologiczne do hajnowskiego budżetu obywatelskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel