fbpx
Hajnowski eko-bus
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Hajnówka
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 637,50 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele, wolontariusze

Z naszych obserwacji wynika, że w województwie podlaskim brakuje działań angażujących młodzież w działania na rzecz środowiska. Jednocześnie powiat hajnowski, w którym działamy, mierzy się z nadmierną wycinką drzew czy zanieczyszczeniem powietrza i wody. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 opisuje problemy niskiego poziomu wód gruntowych, ich zanieczyszczenia oraz wpływ przemysłu i budynków komunalnych na stan powietrza nie tylko w Hajnówce, lecz także w innych miejscowościach powiatu hajnowskiego. Z naszych rozmów z dyrektor(k)ami szkół w powiecie i urzędami gmin wynika, że brakuje wsparcia i ofert dla młodzieży w zakresie angażowania w działania na rzecz środowiska.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, angażując młodzież i nauczyciel(k)i z 10 szkół powiatu hajnowskiego w działania na rzecz środowiska. W każdej szkole stworzyliśmy młodzieżowe grupy wolontariackie, dla których przeprowadziliśmy warsztaty z edukacji ekologicznej. Młodzież wraz ze wsparciem animatorów/ek zorganizowała jednodniowe wydarzenia w swoich szkołach, które promowały dbanie o środowisko. Na imprezy zostały zaproszone władze samorządowe gmin. Stworzyliśmy „Eko-bus”, który odwiedził każdą z imprez i zapewnił potrzebne materiały merytoryczne, w tym gry i zabawy edukacyjne. Zorganizowaliśmy spotkania dla młodzieży dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych i diagnozowania lokalnych problemów. Wsparliśmy młodzież w napisaniu petycji do sześciu gmin i powiatu hajnowskiego o uwzględnienie działań ekologicznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2022.
Głównym celem projektu było stworzenie ekogrup wolontariackich w szkołach, co się udało. Przed projektem były takie grupy, ale nie podejmowały zbyt wielu działań związanych z ekologią. Po przeprowadzeniu warsztatów młodzież poznała wiele innych rodzajów działań związanych z ochroną środowiska.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel