fbpx
HOMO HOMINI
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Kielce
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Zgodnie z „Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego powiatu kieleckiego na lata 2018-2022” liczba osób objętych opieką psychiatryczną wyniosła w 2015 r. 9 885 osób, a w 2016 r.- 11 185. Z naszych rozmów z kierownikami jednostek pomocy społecznej wynika, że wiele osób z objawami zaburzeń psychicznych nie przyznaje się do choroby. Wciąż bardzo wyraźna jest stygmatyzacja tej grupy osób, szczególnie na terenach wiejskich, na co wskazuje ankieta przeprowadzona przez nas w 2020 r.
Celem projektu jest wzrost podmiotowości i samostanowienia 20 osób powyżej 18 roku życia doświadczających kryzysu psychicznego, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji tej grupy osób w województwie świętokrzyskim.
Osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego przygotujemy do roli self-adwokatów/ek w ramach dwuletniego cyklu szkoleń obejmującego warsztaty (samowiedza, znajomość własnych praw, kompetencje komunikacyjne oraz liderskie), spotkania integracyjne, wymianę doświadczeń oraz prowadzenie działań rzeczniczych pod okiem trenerów/ek. Uczestnikom/czkom zapewnimy indywidualne wsparcie specjalistów/ek: konsultacje psychologiczne, prawne oraz dotyczące wystąpień publicznych i kreowania wizerunku. Zorganizujemy szkolenie przygotowujące do roli Asystenta Zdrowienia. Zadbamy o zbudowanie sieci wsparcia poprzez organizację wyjazdu edukacyjnego dla osób w kryzysie i ich bliskich. Powstanie 10 zespołów kryzysowych (zapewniających szybką pomoc we wczesnej fazie kryzysu) oraz koalicja na rzecz zdrowia psychicznego, której zadaniem będzie opracowanie rekomendacji dotyczącej lokalnej polityki wspierania osób w kryzysie.
Rezultatem projektu będzie wdrożenie modelowego systemu wsparcia osób w kryzysie zdrowia psychicznego: udzielenie pomocy interwencyjnej 10 osobom i podniesienie kompetencji 10 osób, z których 5 rozpocznie działania samorzecznicze.
W działaniach uczestniczyć będzie 10 osób po kryzysie zdrowia psychicznego i 10 osób z remisją kryzysu, a także 10 osób im bliskich.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel