fbpx
Informacja Spektrum słucham
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 16-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 990,00 EUR
Dotacja:
26 090,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne
Grupy docelowe:
bliscy, osoby z niepełnosprawnością

Zespół Aspergera (ZA) jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Osoby z ZA doświadczają przede wszystkim trudności społecznych, sensorycznych i komunikacyjnych. Z informacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Psychiatria III/2019) wynika, że obecnie w psychiatrii dziecięcej najczęściej stawiana diagnoza to właśnie spektrum autyzmu. Coraz więcej diagnoz tego typu stawianych jest osobom dorosłym. Systemowe wsparcie nie jest doskonałe, ale proponuje konkretną pomoc i warto, by wszystkie potrzebujące osoby mogły z niej skorzystać. Niestety rodzic, czy osoba dorosła, która dostaje diagnozę, nie ma możliwości uzyskania kompleksowej informacji na temat wszystkich możliwości. System oświatowy, samorządowy, orzeczniczy itd. działają niezależnie od siebie i nie można uzyskać całościowego wsparcia – kompleksowej odpowiedzi na pytanie: „Mamy diagnozę i co dalej?”
Projekt dotyczy prowadzenia telefonu informacyjnego dla osób z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz ich rodzin i innych osób zainteresowanych z obszaru całej Polski.
Zatrudnimy 2-3 osoby z niepełnosprawnością (self-adwokaci ze spektrum autyzmu), które przy niewielkim wsparciu organizacyjnym poprowadzą telefon informacyjny. Przygotujemy pakiet wiedzy niezbędnej dla osób z nowymi diagnozami i ich rodzin i przeszkolimy osoby podejmujące pracę na stanowisku teleinformacyjnym. Dzwoniący nie tylko otrzymają rzetelne informacje na temat autyzmu i możliwości uzyskania wsparcia, ale również zyskają wiedzę na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu bezpośrednio od nich samych. Zależy nam na tym, żeby projekt został zauważony, więc z dużą starannością przygotujemy się do działań promocyjnych.
Efektem projektu 180 osób poszerzy znajomość wsparcia systemowego osób z autyzmem. 2 lub 3 osoby z niepełnosprawnością zostaną przeszkolone i nabiorą pewności siebie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel