Inicjatywa Grupy Animatorek (IGA)
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Fundacja Czas dla Nas
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 937 EUR
Dotacja:
26 937 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, seniorzy

Od czasu upadku państwowych gospodarstw rolnych w latach 90-tych gmina Banie zmaga się z różnymi problemami o charakterze ekonomicznym i społecznym (wzrost bezrobocia, zaniechanie świadczenia ważnych społecznie usług, m.in. likwidacja połączeń komunikacyjnych, placówek kulturalnych i edukacyjnych). Mieszkańcy gminy przez ostatnie dziesięciolecia praktycznie nie mieli możliwości korzystać z żadnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym w zakresie umiejętności cyfrowych. Kobiety po 45 roku życia są w gorszej sytuacji społeczno-zawodowej. Są aktywne głównie w sferze domowej, zajmują się dziećmi i osobami starszymi. Żaden podmiot na terenie gminy nie realizuje projektów edukacyjno-aktywizacyjnych skierowanych do kobiet dojrzałych.
Celem projektu jest wzrost partycypacji społecznej oraz zwiększenie aktywności kobiet 45+ z terenów wiejskich gminy Banie.
Zorganizujemy: indywidualny coaching komputerowy z wykorzystaniem nauki mimochodem i grupowe warsztaty komputerowe oraz warsztaty dotyczące rzecznictwa, realizacji przedsięwzięć, umiejętności liderskich i pracy zespołowej. Uczestniczki podzielone na 4 grupy przy naszym wsparciu zorganizują na swoim terenie wydarzenie dla osób tam mieszkujących (dla minimum 10 osób). Zainicjujemy tworzenie lokalnych grup działania: warsztaty dla uczestniczek (kreowanie pomysłów na działania edukacyjno-kulturalne), warsztaty dla przedstawicieli instytucji, samorządu, NGO (wykreowanie pomysłów i sposobów na ożywienie lokalnej aktywności, wsparcie działalności kobiet). Zorganizujemy też spotkanie służące wypracowaniu modelu lokalnej współpracy z udziałem przedstawicieli instytucji samorządowych, kulturalnych i NGO.
W projekcie uczestniczyć będzie 20 kobiet 45 + narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i cyfrowego. Dzięki projektowi nabędą one kompetencje cyfrowe, zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania lokalnych przedsięwzięć, zwiększy się ich zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel