fbpx
Inicjatywa Grupy Animatorek (IGA)
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Fundacja Czas dla Nas
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 937,00 EUR
Dotacja:
24 709,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, seniorzy

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego i cyfrowego oraz niskiej aktywności społecznej kobiet powyżej 45 r.ż. z gminy wiejskiej Banie. Od czasu upadku państwowych gospodarstw rolnych w latach 90-tych gmina Banie zmaga się z różnymi problemami ekonomicznymi i społecznymi, takimi jak wzrost bezrobocia, luki w dostępie do usług publicznych, wykluczenie komunikacyjne, brak oferty kulturalnej czy edukacyjnej. Poziom aktywności społecznej jest niski. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety po 45 roku życia, które często zajmują się domem oraz opieką nad dziećmi i osobami starszymi, nie będąc aktywnymi zawodowo. Mieszkańcom i mieszkankom nierzadko brakuje kompetencji cyfrowych, koniecznych obecnie do inicjowania działań społecznych i brania w nich udziału.
W ramach projektu 20 kobiet w wieku powyżej 45 r.ż. z Bań i Lubanowa wzięło udział w indywidualnych spotkaniach coachingowych z zakresu obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Uczestniczyły również w warsztatach psychologicznych, warsztaty dotyczących rzecznictwa, realizacji działań społecznych, pracy zespołowej i rozwoju umiejętności liderskich. Następnie uczestniczki projektu zrealizowały cztery wydarzenia lokalne dla mieszkańców i mieszkanek gminy. Dwa z nich służyły integracji lokalnej społeczności z nowoprzybyłymi w wyniku wojny uchodźcami uchodźczyniami z Ukrainy. Na koniec zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli i przedstawicielek urzędu gminy na temat komunikacja z lokalnym otoczeniem, diagnozowania problemów oraz odpowiadania na potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Uczestniczki projektu wzięły natomiast udział w warsztacie kreatywnym z zakresu inicjowania i realizacji projektów.
W rezultacie 20 kobiet powyżej 45 r.ż. rozwinęło swoje kompetencje społeczne i umiejętności pracy w grupie, inicjowania i realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności. Osoby te realnie zaangażowały się w działania na rzecz swoich wsi. Rozwinęły również swoje kompetencje cyfrowe, niezbędne we współczesnym świecie. Nastąpiło również ożywienie wśród lokalnej społeczności, która wzięła udział w wydarzeniach przygotowanych przez uczestniczki projektu. Projekt zainicjował także współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel