fbpx
Inkluzywna edukacja medyczna
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 01-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
5 499,00 EUR
Dotacja:
5 499,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem wykluczenia i dyskryminacji osób LGBT+ w ochronie zdrowia. Brak wiedzy oraz uprzedzenia wśród personelu medycznego prowadzą do naruszeń praw pacjentów i pacjentek LGBT+. Przykładami takich dyskryminacyjnych praktyk są m.in. wykluczenie mężczyzn homoseksualnych z grona krwiodawców czy dawców szpiku kostnego, uzależnione przyjęcia pacjenta lub pacjentki od wykonania testu na HIV, ujawnianie informacji o orientacji seksualnej pacjentek i pacjentów. Kobiety nieheteronormatywne mają utrudniony dostęp do technik wspomaganego rozrodu, doświadczają trudności w opiece okołoporodowej, nie są kierowane na badania cytologiczne. Dużego dyskomfortu i stresu doświadczają zwłaszcza osoby transpłciowe, gdyż utrudnia się im dostęp do procesu tranzycji czy używa nieprawidłowego imienia i zaimków.
W ramach projektu Grantobiorca zorganizuje kilkudniowe ogólnopolskie warsztaty dla 30 studentów i studentek kierunków medycznych z zakresu zdrowia, praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz potrzeb zdrowotnych osób LGBT+. Lokalne oddziały Grantobiorcy przeprowadzą również szkolenia dla osób z organizacji queerowych nt. profilaktyki zdrowia, zasady samobadania, infekcji przenoszonych drogą płciową, zdrowia psychicznego oraz prawa pacjentów i pacjentek LGBT+. Grantobiorca weźmie udział w min. 7 Marszach Równości, podczas których prowadzić będzie edukację z zakresu profilaktyki zdrowia osób LGBT+. Zajmie się również dystrybucją swoich stanowisk o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz o inkluzywnej edukacji medycznej wśród personelu medycznego.
Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby LGBT+. Podniesie się ich świadomość nt. profilaktyki zdrowotnej i praw pacjentów i pacjentek, a także wzrośnie komfort związany z korzystaniem z pomocy medycznej. Działania skierowane są również do osób studiujących na kierunkach medycznych, które rozwiną swoje kompetencje w zakresie potrzeb i pracy z pacjentami i pacjentkami LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel