fbpx
Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 899,00 EUR
Dotacja:
29 899,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety

Zgodnie z raportem “Prawa kobiet w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich” z 2019 roku wiedza i świadomość kobiet w zakresie przysługujących im praw i zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest poważnym problemem społecznym w Polsce. Nasza organizacja prowadziła w Białymstoku działania i badania, z których wynikało, że wiele kobiet w naszym mieście chciałoby być częścią stałej grupy samopomocy oraz wiedzieć więcej o swoich prawach, aktywności obywatelskiej oraz radzeniu sobie z kryzysami w rodzinie i pracy. Wiele z nich wskazało na potrzebę sieciowania z innymi kobietami, wymianę doświadczeń, informacji i zasobów, wzajemnego wsparcia, spotkań towarzyskich oraz rozmowy. W trakcie realizacji dotychczasowych inicjatyw obserwowałyśmy, że kobiety wykazywały chęć inicjowania działań społecznych, ale często brakowało im wiedzy i kompetencji jak to zrobić.
Odpowiedziałyśmy na te potrzeby rozpoczynając mentoringowy program dla kobiet w Białymstoku IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju). W jego ramach przeprowadziłyśmy warsztaty z wiedzy prawno-obywatelskiej dotyczącej praw kobiet, samopomocy, rzecznictwa, wykorzystywania swoich silnych stron, asertywności, komunikacji bez przemocy oraz kompetencji medialnych. Każda z uczestniczek zrealizowała własny projekt na rzecz innych kobiet z udziałem lokalnej społeczności, wykorzystując zdobytą wiedzę i wsparcie mentorek. Były to m.in. fotoreportaże, spacery herstoryczne, inicjatywy promujące ekologię, czy też filmy upamiętniające znane i nieznane kobiety z lokalnych społeczności. Dodatkowo, przeprowadziłyśmy kampanię społeczną o historii i dziedzictwie kobiet na Podlasiu, idei i filozofii feminizmu oraz o procesach uzyskiwania przez kobiety praw publicznych. Podczas naszej pracy zauważyłyśmy, że prezentowanie historie kobiet, które miały wpływ na swoje otoczenie motywuje i ośmiela do tego inne kobiety. Stworzyłyśmy też sieć networkingową dla kobiet z różnych środowisk – zorganizowałyśmy cykl 5 śniadań, na których uczestniczki zaprezentowały swoje działania, porozmawiały o aktywności społecznej i dowiedziały się więcej o projekcie IKAR. Zorganizowałyśmy też 2 debaty o aktywności społecznej oraz o kompetencjach medialnych.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że zwiększyła się wiedza uczestniczek projektu na tematy związane prawami człowieka oraz działalnością społeczną. Ponadto wyłonione liderki potrafią teraz pewnie i odpowiedzialnie podejmować się realizacji oddolnych inicjatyw społecznych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel