Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 899,00 EUR
Dotacja:
29 899,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety

Zgodnie z raportem “Prawa kobiet w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich” z 2019 roku wiedza i świadomość kobiet w zakresie przysługujących im praw i zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest poważnym problemem społecznym w Polsce. Nasza organizacja prowadziła w Białymstoku działania i badania, z których wynikało, że wiele kobiet w naszym mieście chciałoby być częścią stałej grupy samopomocy oraz wiedzieć więcej o swoich prawa, aktywności obywatelskiej oraz radzeniu sobie z kryzysami w rodzinie i pracy. Wiele z nich wskazało na potrzebę sieciowania z innymi kobietami, wymianę doświadczeń, informacji i zasobów, wzajemnego wsparcia, spotkań towarzyskich oraz rozmowy. W trakcie realizacji dotychczasowych inicjatyw zaobserwowałyśmy, że kobiety wykazują chęć inicjowania działań społecznych, ale często brakuje im wiedzy i kompetencji jak to zrobić.

Odpowiadamy na te potrzeby rozpoczynając mentoringowy program dla kobiet w Białymstoku IKAR (Inkubator Kobiecego Aktywnego Rozwoju). W jego ramach przeprowadzimy warsztaty z wiedzy prawno-obywatelskiej dotyczącej praw kobiet, samopomocy, rzecznictwa, wykorzystywania swoich silnych stron, asertywności, komunikacji bez przemocy oraz kompetencji medialnych. Każda z uczestniczek zrealizuje własny projekt na rzecz innych kobiet z udziałem lokalnej społeczności, wykorzystując zdobytą wiedzę i wsparcie mentorek. Dodatkowo, przeprowadzimy kampanię społeczną o historii i dziedzictwie kobiet na Podlasiu, idei i filozofii feminizmu oraz o procesach uzyskiwania przez kobiety praw publicznych. Podczas naszej pracy zauważyłyśmy, że prezentowanie historii kobiet, które miały wpływ na swoje otoczenie motywuje i ośmiela do tego inne kobiety. Stworzymy też sieć networkingową dla kobiet z różnych środowisk – zorganizujemy cykl 8 śniadań, na których uczestniczki zaprezentują swoje działania, porozmawiają o aktywności społecznej i dowiedzą się więcej o projekcie IKAR.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel