fbpx
Inkubator Sąsiedzkiej Energii
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Fremtenkt AS, Bergen, Norwegia
Rada Dzielnicy Chełm, Gdańsk, Polska
Klub Seniora Wzgórze Radości, Gdańsk, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 166,00 EUR
Dotacja:
65 166,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

W ramach projektu zaktywizujemy wspólnotę mieszkańców/nek dzielnicy Chełm w Gdańsku. Według diagnozy potrzeb mieszkańców/nek przeprowadzonej w Gdańsku, dzielnica w której realizujemy działania, zmaga się z problemami takimi jak: ubóstwo, wysoki wskaźnik przestępczości, większy niż średni w mieście odsetek osób bezrobotnych, znaczny odsetek uczniów niepromowanych do kolejnej klasy, znaczna liczba osób starszych. Z naszej analizy wynika, że dodatkowym problemem jest niewystarczająca infrastruktura społeczna na tym obszarze – brak instytucji kulturalno-edukacyjnych, miejsc spotkań dla mieszkańców/nek czy oferty spędzania wolnego czasu.

Odpowiadamy na te problemy przez stworzenie Inkubatora Sąsiedzkiej Energii – lokalnego miejsca aktywności społecznej. We współpracy z mieszkańcami/nkami dzielnicy zorganizujemy serię zajęć, spotkań, warsztatów i wydarzeń. Oprócz tego zaangażujemy lokalnych liderów/ki do prowadzenia zajęć sąsiedzkich, gdzie osoby mieszkające w tej dzielnicy, będą mogły same zorganizować spotkania i podzielić się własną wiedzą z innymi. Będziemy wspierać inicjatywy oddolne – mieszkańcy/nki będą mogli zgłaszać własne pomysły na działania dotyczące swojego otoczenia, które my wesprzemy merytorycznie, organizacyjnie i w niektórych przypadkach – finansowo. Dodatkowo otworzymy punkt informacyjno-doradczy, gdzie mieszkańcy/ki dzielnicy Chełm będą mogli podzielić się swoimi problemami i dowiedzieć się o możliwym wsparciu.
Jednym z partnerów projektu będzie organizacja Fremtenkt AS z Norwegii, która zajmuje się podobną działalnością. Zorganizujemy dwie wizyty studyjne – w Polsce i Norwegii, żeby wymienić się doświadczeniami i praktykami pracy z lokalną społecznością. Dwoma pozostałymi partnerami będą: Rada Dzielnicy Chełm oraz Klub Seniora Wzgórze Radości. Dzięki współpracy z nimi stworzymy lepszą sieć wsparcia aktywności społecznej w dzielnicy, zwiększymy trwałość naszych działań, dotrzemy do większej liczby osób i wzbogacimy ofertę naszego centrum.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel