Interaktywne interwencje internetowe dla osób LGBT+
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000 EUR
Dotacja:
27 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, nowe metody i standardy świadczenia usług
Grupy docelowe:
LGBT+

W Polsce w ostatnich latach obserwuje się eskalację uprzedzeń wobec osób LGBT+. W związku z postępującą propagandą homo- i transfobiczną, dezinformacją i dyskryminacją tej grupy, obywatele LGBT+ znajdują się w coraz większym niebezpieczeństwie jeśli chodzi o ich dobrostan. Osoby LGBT+ są w Polsce wspierane przez szereg organizacji pozarządowych. Jednak główny obraz potrzeb osób LGBT+ oraz dyskurs całej społeczności kształtują przede wszystkim osoby młode, wykształcone, mieszkające w dużych miastach. Większość dostępnych materiałów cechuje złożoność wymagającą od czytelnika znajomości terminologii naukowej, języka angielskiego i żargonu społeczności LGBT+. Znaczne grono osób LGBT+, zwłaszcza mieszkające w małych miejscowościach, ma ograniczony dostęp do wsparcia i przystępnych informacji. Żyją w mało przychylnym lub wręcz wrogim otoczeniu. Ich bliscy często opierają swoje poglądy na homofobicznych źródłach.
Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia, kompetencji czy znajomości języków obcych mogły w łatwy sposób otrzymać odpowiedzi na pytania o swoją tożsamość, seksualność i prawa.
W oparciu o sprawdzony model wzorowany na nowoczesnych, szytych na miarę interwencjach psychologicznych online przygotujemy aplikację mobilną do samodzielnego użytku. Jej zawartość zostanie wypracowana w podejściu partycypacyjnym z bezpośrednim i aktywnym udziałem użytkowników z grupy docelowej. Aplikacja obejmie m.in. aspekty edukacyjne (dostarczenie rzetelnej i neutralnej ideologicznie wiedzy o zagadnieniach ważnych dla osób LGBT+) oraz poradnictwo w zakresie psychoedukacji, a także pomoc w poszukiwaniu rzetelnych źródeł i dalszego specjalistycznego wsparcia.
Podsumowaniem naszego projektu będzie wydarzenie upowszechniające oraz działania informacyjne prowadzone przy współudziale aktywistów i organizacji działających na rzecz grupy docelowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel