fbpx
Interaktywne interwencje internetowe dla osób LGBT+
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
26 999,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, nowe metody i standardy świadczenia usług
Grupy docelowe:
LGBT+

Projekt dotyczy wsparcia osób LGBT+ – grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i dyskryminację w Polsce. W ostatnich latach polityczno-medialna kapania nienawiści wobec osób LGBT+ przybrała na sile, co przekłada się na wzrost postaw homofobicznych i transfobicznych w społeczeństwie. Wg. raportu ILGA Europe Polska znajduje się na 39. miejscu, przedostatnim spośród krajów UE, w rankingu państw bezpiecznych i przyjaznych dla osób LGBT+. Do nienawistnych ataków przystąpiły również samorządy lokalne, które na swoich terenach utworzyły tzw. „strefy wolne od LGBT”. Osoby LGBT+ żyją często w poczuciu zagrożenia i strachu o własne zdrowie i życie. Szczególnie narażone na wykluczenie i dyskryminację są osoby mieszkające w małych miejscowościach, mają one bowiem ograniczony dostęp do informacji i wsparcia oraz mniej zasobów, by radzić sobie z powszechną homofobią. Organizacje działające na rzecz osób LGBT+ i oferujące różnego rodzaju wsparcie są zlokalizowane główne w dużych miastach.

W ramach projektu opracowano aplikację mobilną dla osób LGBT+. Jest to aplikacja do samodzielnego użytku, przygotowana w oparciu o sprawdzony model interwencji psychologicznych online. Narzędzie zostało opracowane w partycypacyjnym, kilkuetapowym procesie, z bezpośrednim i aktywnym udziałem osób LGBT+, przy uwzględnieniu ich potrzeb. Aplikacja zawiera zarówno informacje i materiały edukacyjne jak i treści z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji, a także wskazówki, gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji i dalszego specjalistycznego wsparcia.

W rezultacie projektu powstała aplikacja dla społeczności LGBT+, która umożliwi jej korzystanie z informacji i wsparcia bez względu na lokalizację czy dostępne zasoby. Projekt miał również wpływ na społeczność akademicką, która była zaangażowana w realizację projektu na rzecz oraz ze współudziałem grupy osób narażonej na wykluczenie. Rezultaty projektu, w tym wspomniana aplikacja, zostaną uwzględnione w pracach związanych z przygotowaniem polityki równościowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel