fbpx
Jadalny krajobraz (Edible landscape)
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Sząbruk
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
86 000,00 EUR
Dotacja:
86 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według raportu “Polska wieś 2020” rośnie atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania. W szczególności podmiejskie wsie zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Powstają tam centra handlowe i duża liczba nowych domów i mieszkań. W powiecie olsztyńskim (woj. warmińsko-mazurskie) gdzie działamy obserwujemy napięcia między osobami napływowymi a dotychczasowymi mieszkańcami i mieszkankami. Bywa, że nowi mieszkańcy i mieszkanki chcą zmieniać przestrzeń na bardziej miejską, co nie zawsze odpowiada pozostałym osobom. Z diagnoz przeprowadzonych w tych gminach wynika dodatkowo, że osoby tam mieszkające chcą lepszej edukacji ekologicznej.

Odpowiemy na te dwa wyzwania tworząc w gminach Gietrzwałd, Stawiguda i Purda 10 ogrodów społecznych z wykorzystaniem permakultury, które poza prośrodowiskowym wymiarem będą także miejscem integracji nowych i dotychczasowych mieszkańców i mieszkanek. Zorganizujemy w nich niewielkie festyny, które będą okazją do lepszego poznania się. Osoby mieszkające tu od lat i te od niedawna zaprosimy na warsztaty o ogrodach społecznych i permakulturowych, roślinach jadalnych oraz funkcjonowaniu takich ogrodów na całym świecie. W ogrodach stworzymy wystawy o ekologicznym ogrodnictwie i zasadach permakultury.

Naszym pierwszym partnerem jest islandzkie Biuro Eksploatacji Terenów Miejskich i Dróg, Wydział Środowiska i Planowania w Reykjaviku, do którego pojedziemy na wizyty studyjne, podczas których dowiemy się jak dobrze prowadzić ogrody społeczne i jak angażować w nie mieszkańców i mieszkanki. Partnerami projektu są również gminy Gietrzwałd i Stawiguda oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi “Nowalijki”, które dysponują terenami, na których powstaną ogrody. Polscy partnerzy pomogą nam również w angażowaniu lokalnych społeczności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel