fbpx
Jak działa miasto?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bytom
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
18-10-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
14 969,00 EUR
Dotacja:
14 969,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Jako partnerstwo dwóch organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją i integracją organizacji działających w Bytomiu (woj. śląskie), w swojej codziennej pracy zauważyliśmy problem niskiej aktywności obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców miasta. Często byliśmy świadkami sporów pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a władzami samorządowymi. Problemy te wynikały z niewystarczającej wiedzy o dostępnych formach podejmowania inicjatyw oraz z braku wiedzy dotyczącej zakresu i realiów działania naszej gminy jako jednostki samorządowej.

W ramach projektu zmierzyliśmy się ze wspomnianymi trudnościami poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych poświęconych zagadnieniu kompetencji, jakimi dysponuje miasto, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów potencjalnego zaangażowania mieszkańców i mieszkanek. 20
bytomianek i bytomian w różnym wieku wzięło udział w warsztatach, podczas których projektowali przestrzenie miejskie, przygotowywali wnioski o dostęp do informacji publicznej, brali udział w symulacji sesji rady miejskiej, spotykali się z radnymi, byli na spacerze edukacyjnym o ich okolicy. Uczestnicy/czki przy wsparciu ekspertów/ek w dziedzinie grywalizacji przygotowali dla mieszkańców i mieszkanek Bytomia grę miejską, którą wydaliśmy w formie umożliwiającą przeprowadzenie jej m.in. w szkołach. Jest ona połączeniem zagadki detektywistycznej z zagadnieniami związanymi z działaniem samorządu. Na koniec projektu zorganizowaliśmy grę, do której dołączyło 80 osób z naszych okolic.

Po przeprowadzonych warsztatach dwie osoby napisały projekty do bytomskiego budżetu obywatelskiego, które zostały zakwalifikowane do głosowania, wybrane przez osoby głosujące, w wyniku czego otrzymały dofinansowanie na realizację. Przeprowadziliśmy też testy ewaluacyjne na początku i pod koniec projektu, z których wynika, że uczestnicy i uczestniczki naszych działań zwiększyli swoją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu. Dodatkowo, grupa uczestniczek kursu utworzyła grupę nieformalną, która przygotowuje się do skorzystania z inicjatywy lokalnej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel