fbpx
Jak działa miasto?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bytom
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
18-10-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
14 969,00 EUR
Dotacja:
14 969,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Jako kooperatywa dwóch organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją i integracją organizacji działających w Bytomiu (woj. śląskie), w swojej codziennej pracy zauważamy problem niskiej aktywności obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców miasta. Jesteśmy również świadkami częstych sporów pomiędzy mieszkańcami/nkami a władzami samorządowymi. Problemy te wynikają z niewystarczającej wiedzy o dostępnych formach podejmowania inicjatyw oraz z braku wiedzy dotyczącej zakresu i realiów działania gminy Bytom jako jednostki samorządowej.

W ramach projektu zmierzymy się ze wspomnianymi trudnościami poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych poświęconych zagadnieniu kompetencji, jakimi dysponuje miasto, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów potencjalnego zaangażowania mieszkańców/nek. W warsztatach udział weźmie 20 bytomianek i bytomian w różnym wieku. Uczestnicy/czki przy wsparciu ekspertów/ek w dziedzinie grywalizacji przygotują dla mieszkańców i mieszkanek Bytomia grę miejską, którą następnie wydamy w formie umożliwiającej przeprowadzenie jej w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel