fbpx
Jak nie my, to kto?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Fundacja Akademia Wiedzy
Miejscowość (siedziba):
Bystrzyca Kłodzka
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 986,00 EUR
Dotacja:
24 986,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Projekt realizowaliśmy na terenie gminy Kłodzko (woj. dolnośląskie), w której po II wojnie światowej doszło do niemal całkowitych zmian w zaludnieniu. Obecnie w gminie mieszkają osoby kilku narodowości, ale historia samego regionu jest mało znana młodym mieszkańcom i mieszkankom. Dodatkowo w naszej gminie brakowało przestrzeni spotkań, takiej jak dom kultury, klub czy organizacja zajmująca się edukacją historyczną i angażowaniem lokalnej społeczności. Jedynym aktywnym miejscem była Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie. To od jej pracownic/ków i uczennic/uczniów wyszedł pomysł podjęcia działań skierowanych dla całej społeczności. Inicjatywa zakładała włączenie dzieci, seniorów/ek i innych dorosłych we wspólne poznawanie lokalnej historii i pielęgnowanie jej pamięci.
Zrealizowaliśmy ten pomysł poprzez organizację historycznej gry terenowej dla młodzieży na obszarze naszej gminy. A wraz z senior(k)ami stworzyliśmy album z zebranymi materiałami, który będzie pomocą w poznawaniu przeszłości naszej okolicy. Został on rozpowszechniony w szkołach, bibliotekach, prywatnych domach i służy jako przewodnik po miejscowej historii. Przeprowadziliśmy warsztaty o wolontariacie oraz autoprezentacji dla dzieci i dorosłych, a także cykl zajęć międzypokoleniowych: artystycznych, teatralnych, plastycznych, tanecznych, zajęć z chóru, robótek ręcznych, zajęć techniczno-graficznych i historycznych. Na koniec zorganizowaliśmy spotkanie, na którym podsumowaliśmy projekt, a grupy artystyczne zaprezentowały efekty swojej pracy. Na spotkanie zaprosiliśmy gości z okolicy, którzy mają bogatą wiedzą o lokalnej historii oraz przedstawiciel(k)i lokalnych władz.
Dzięki tym działaniom obie grupy wiekowe – młodzież i osoby starsze – zaangażowały się bardziej w lokalne działania i rozwinęły więź między sobą, która pozytywnie wpłynie na ich codzienne kontakty. Młodzi dowiedzieli się od seniorów/ek o ich okolicy, a osoby starsze zostały wprowadzone w życie szkoły – liczymy na to, że będą w nim aktywnie brały udział.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel