fbpx
Jak nie my, to kto?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Fundacja Akademia Wiedzy
Miejscowość (siedziba):
Bystrzyca Kłodzka
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 986,00 EUR
Dotacja:
24 986,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Projekt realizujemy na terenie gminy Kłodzko (woj. dolnośląskie), w której po II wojnie światowej doszło do niemal całkowitych zmian w zaludnieniu. Obecnie w gminie mieszka kilka narodowości, ale historia samego regionu jest mało znana młodym mieszkańcom/kom. Dodatkowo w naszej gminie brakuje przestrzeni spotkań, takiej jak dom kultury, klub czy organizacja zajmująca się edukacją historyczną i angażowaniem lokalnej społeczności. Jedynym aktywnym miejscem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie. To od jej pracownic/ków i uczennic/uczniów wyszedł pomysł podjęcia działań skierowanych dla całej społeczności. Inicjatywa zakładała włączenie dzieci, seniorów/ek i innych dorosłych we wspólne poznawanie lokalnej historii i pielęgnowanie jej pamięci.

Zrealizujemy ten pomysł poprzez organizację historycznej gry terenowej dla młodzieży na obszarze naszej gminy. Dodatkowo stworzymy album z zebranymi materiałami, który będzie pomocą dla dorosłych w poznawaniu przeszłości naszej okolicy. Po zakończeniu projektu album zostanie przekazany do szkolnych bibliotek i będzie służył jako przewodnik po miejscowej historii. Te formy zostały wymyślone i przedyskutowane przez lokalną społeczność: uczniów/uczennice i ich rodziców, pracownice/ków szkoły oraz seniorów/ki. W ramach projektu będziemy promować wolontariat senioralny i zachęcać młodszych/e mieszkańców/nki gminy do zbierania informacji o historii starszych pokoleń naszego regionu. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzimy cykl zajęć międzypokoleniowych m.in. artystycznych, teatralnych czy tanecznych dotyczących historii okolicznych miejscowości. Wraz z senior(k)ami opracujemy informacje do gry terenowej i albumu. Na koniec zorganizujemy spotkanie, które podsumuje projekt, ale i włączy gości z okolic, którzy mają bogatą wiedzę o lokalnej historii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel