fbpx
Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, przeciwdziałanie mowie nienawiści
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, profesjonaliści, społeczność lokalna

W ostatnich latach sektor kultury i sztuki doświadczył niespotykanego dotąd ograniczenia swobody działalności artystycznej i upolitycznienia. Artyści i artystki są atakowani za swoją pracę i promowanie różnorodności czy praw mniejszości. Niezależne instytucje nie otrzymują państwowych dotacji na swoją działalność niezgodną z linią partii rządzącej (np. Festiwal Malta), z kolei państwowe ośrodki kultury, dotąd otwarte i inkluzywne, przechodzą radykalną reorganizację i zmiany kierownictwa (np. CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej). Te działania wpisują się w szerszą strategię władzy – polityczno-medialną nagonkę na mniejszości i popularyzację postaw radykalnie prawicowych.

W ramach projektu Grantobiorca stworzy i upowszechni publikację poświęconą zjawisku języka nienawiści w dyskursie publicznym oraz reagowaniu na taki język. Treści powstaną przy współudziale artystów i artystek i zostaną zaprezentowane – obok tekstu – w formie rozmówek, komiksów, grafik i memów. Wydaniu publikacji towarzyszyć będzie 5 warsztatów tematycznych dla około 100 osób. Grantobiorca, we współpracy z ruchami antyfaszystowskimi, przeprowadzi również publiczną akcję artystyczno-aktywistyczną wokół obchodów Dnia Niepodległości. Akcja ma promować postawy antyfaszystowskie i antyprzemocowe jako alternatywne sposoby wyrażania patriotyzmu. Twórcy i twórczynie przygotują swoje wypowiedzi dotyczące pojęcia patriotyzmu w formie prac artystycznych, które zostaną następnie zaprezentowane w przestrzeni publicznej.

Publikacja oraz warsztaty są przeznaczone dla edukatorów i edukatorek, osób pracujących w instytucjach kultury, artystów i artystek. Osoby te rozwiną swoje umiejętności w zakresie zabierania głosu w debacie publicznej, podejmowania działań zaangażowanych społecznie i reagowania swoją twórczością na faszyzm i przemoc. Projekt posłuży również integracji środowisk artystycznych i antyfaszystowskich.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel