fbpx
Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, przeciwdziałanie mowie nienawiści
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, profesjonaliści, społeczność lokalna

W ostatnich latach sektor kultury i sztuki doświadczył niespotykanego dotąd ograniczenia swobody działalności artystycznej i upolitycznienia. Artyści i artystki są atakowani za swoją pracę i promowanie różnorodności czy praw grup marginalizowanych. Niezależne instytucje nie otrzymują państwowych dotacji na swoją działalność niezgodną z linią partii rządzącej (np. Festiwal Malta), z kolei państwowe ośrodki kultury, dotąd otwarte i inkluzywne, przeszły radykalną reorganizację i zmiany kierownictwa (np. CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej). Te działania wpisują się w szerszą strategię władzy – polityczno-medialną nagonkę na mniejszości i popularyzację postaw radykalnie prawicowych.

W ramach projektu Grantobiorca stworzył i upowszechnił publikację „Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?”, czyli artystyczno-aktywistyczny poradnik poświęcony zjawisku języka nienawiści w dyskursie publicznym oraz reagowaniu na przemocowe, wykluczające praktyki i dyskursy oraz próby ograniczania prawa wolności sumienia i wypowiedzi. Wydaniu publikacji towarzyszyła seria warsztatów w wybranych instytucjach kultury w 5 miastach w Polsce. Grantobiorca, we współpracy z ruchami antyfaszystowskimi, przeprowadził również publiczną ogólnopolską akcję artystyczno-aktywistyczną „Marsz Gościnności”, czyli oddolny, rozproszony festiwal promigracyjnych działań artystycznych, aktywistycznych, edukacyjnych i społecznych. Akcja odbyła się w listopadzie i miała promować postawy antyfaszystowskie i antyprzemocowe jako alternatywne do Marszu Niepodległości sposoby wyrażania patriotyzmu.

Publikacja oraz warsztaty były przeznaczone dla edukatorów i edukatorek, osób pracujących w instytucjach kultury, artystów i artystek. Osoby te rozwinęły swoje umiejętności w zakresie zabierania głosu w debacie publicznej, podejmowania działań zaangażowanych społecznie i reagowania swoją twórczością na faszyzm i przemoc. Tematyka antyfaszystowska i antyprzemocowa stała się bardziej obecna w instytucjach kultury. Projekt posłużył również integracji środowisk artystycznych i antyfaszystowskich.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel