fbpx
Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 200,00 EUR
Dotacja:
25 900,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, profesjonaliści

Według danych policji dotyczących Niebieskiej Karty w 2019 roku w województwie łódzkim nastąpił wzrost liczby przypadków przemocy w rodzinie. Najczęstszą formą przemocy jest przemoc psychiczna, ale liczba ofiar znęcania się fizycznego także wzrosła. Świadomość problemu przemocy ze względu na płeć jest niska. Nie są prowadzone działania edukacyjne na temat mechanizmów przemocy i systemu wsparcia osób jej doświadczających.

Projekt przewiduje kampanię społeczną na terenie województwa łódzkiego podnoszącą świadomość w zakresie kulturowych i społecznych źródeł przemocy ze względu na płeć oraz sposobów jej przeciwdziałania. Kampania obejmie działania w Internecie i outdoorowe. Będzie połączona z działaniami edukacyjnymi, skierowanymi m.in. do nauczycieli, chłopców i młodych mężczyzn, a także do osób doznających przemocy oraz pracowników instytucji i służb, do których zwracają się osoby doświadczające przemocy. Działaniem objęte zostaną również łódzkie organizacje pozarządowe, szkoły oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Wykorzystamy wsparcie i współpracę z organizacjami walczącymi o prawa kobiet i prawa osób doświadczających przemocy w województwie łódzkim. Wnioski i materiały z projektu zostaną zebrane w publikacji końcowej w formie raportu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Icelandic Women’s Rights Association (Islandia) oraz Bulgarian Center for Lifelong Learning (Bułgaria). Partnerzy wniosą doświadczenie z zakresu współpracy międzysektorowej i lobbingu na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz zwiększą widoczność projektu dzięki swojej przynależności do międzynarodowych sieci.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel