fbpx
Kancelaria społeczna Parasol. Pomagamy, wspieramy, edukujemy.
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Piła
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
15-11-2021 - 01-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 999,00 EUR
Dotacja:
29 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

W 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 13 084 osób, jest to wynik o 64,5% wyższy niż 2019 r. (Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). W subregionie pilskim też obserwujemy zwiększone zainteresowanie upadłością. Koszt jej przeprowadzenia przez kancelarię prawną jest barierą uniemożliwiającą wyjście z zadłużenia i odbudowanie normalnego życia. Zadłużeni potrzebują także wsparcia psychologicznego. Niską skuteczność nieodpłatnej pomocy prawnej potwierdza Raport Najwyższej Izby kontroli z 2018 roku. Nisko też ocenia on prowadzoną na mocy ustawy edukację prawną. Dobra edukacja jest istotna zwłaszcza dla grup, z którymi chcemy pracować. Pozwoli im „na pewniejsze przyjęcie postawy obywatelskiej utrudniającej [..] zwłaszcza organom publicznym łamanie zasady praworządności” (A. Bodnar).
Celem projektu jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej i obywatelskiej połączonej ze wsparciem psychologicznym oraz edukacją prawną z elementami ekonomii.
Poprowadzimy pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w biurze Stowarzyszenia (300 h), edukację prawno-obywatelską i ekonomiczną dla organizacji seniorskich, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem z Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar- Markot” (75 wykładów). 50 osobom z Ośrodka udzielimy też wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych konsultacji, warsztatów psychoedukacyjnych oraz prowadzenia samopomocowych grup wsparcia (spotkania z udziałem psychologa i w razie potrzeby prawnika).
Rezultatem działań będzie zwiększenie dostępności do bezpłatnej kompleksowej pomocy prawnej, wzrost wiedzy dotyczącej ochrony praw obywateli oraz zagadnień mających wpływ na ich bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne oraz wzrost poczucia własnej wartości i nabycie kompetencji społecznych przez osoby objęte wsparciem psychologicznym.
Działaniami obejmiemy 250 osób zagrożonych wykluczeniem z subregionu pilskiego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel