fbpx
Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Bydgoszcz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
kobiety, pracownicy ochrony zdrowia, społeczeństwo

Projekt dotyczy problemu braku systemowego wsparcia kobiet w czasie opieki okołoporodowej i laktacyjnej w Polsce. Ponad połowa matek przestaje karmić naturalnie w pierwszych 6 tygodniach po porodzie. Decyzje o zaprzestaniu karmienia piersią są często podyktowane brakiem wiedzy i wsparcia w ramach opieki gwarantowanej przez NFZ. Aż 45% matek, które zgłosiły problem niedoboru mleka pediatrze, uzyskało zalecenie dokarmiania mieszanką. Matki przyjmujące leki często dostają zalecenie odstawienia karmienia, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby. Z kolei kobiety długokarmiące piersią spotykają się z krytycznymi uwagami w gabinetach lekarskich. Oznacza to, że personel medyczny nie tylko nie posiada aktualnej wiedzy nt. laktacji oraz leczenia kobiet karmiących, ale kieruje się stereotypami, udzielając porad medycznych.
W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi monitoring jakości opieki okołoporodowej, w szczególności opieki laktacyjnej, na podstawie informacji od NFZ oraz doświadczeń kobiet po porodach. Wyniki monitoringu zostaną opisane w raporcie. Kilka kobiet otrzyma pomoc prawną w dochodzeniu swoich praw. Grantobiorca zorganizuje również 24 webinary dla rodziców oraz wykłady dla studentów i studentek kierunków medycznych nt. opieki okołoporodowej, praw pacjentek, laktacji, etc. Równolegle Grantobiorca będzie prowadził kampanię informacyjną w Internecie. Przygotuje również petycję do Ministerstwa Zdrowia z postulatami zmian, m. in. na rzecz refundowanej specjalistycznej porady laktacyjnej oraz realnej implementacji Standardów Opieki Okołoporodowej.
Z projektu skorzystają przede wszystkim kobiety – matki małych dzieci. Część działań skierowana jest szerzej do społeczeństwa, w tym do studentów i studentek kierunków medycznych czy do personelu medycznego. Podniesie się świadomość społeczna nt. praw pacjentek do opieki okołoporodowej i laktacyjnej, w tym do rzetelnej informacji i wysokiej jakości opieki medycznej opartej na aktualnej wiedzy naukowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel