fbpx
Każdy coś potrafi – pomagajmy sobie wzajemnie!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum Europa
Miejscowość (siedziba):
Grudziądz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
31 199,00 EUR
Dotacja:
27 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, osoby bezrobotne, seniorzy

Nasze doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną wskazuje, że każde z pokoleń ma coś do zaoferowania innym, a ich wiedza i kompetencje się uzupełniają. Podczas zajęć międzypokoleniowych osoby uczestniczące zgłaszały chęć wzięcia udziału w stałych zajęciach, w czasie których osoby w różnym wieku mogłyby wzajemnie wspierać się w nabywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzone na nasze zamówienie badanie wśród osób z wybranych grup docelowych potwierdziło potrzebę realizacji tej inicjatywy – aż 90% osób poparło pomysł realizacji działań w takiej formie.
Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, przeprowadziliśmy działania integrujące dla 24 osób z grup narażonych na wykluczenie – przedstawicieli/lek trzech pokoleń: osoby starsze w wieku 50+ (8 osób), osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (8 osób w wieku do 35 lat) oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieradzące sobie w nauce (8 osób).
W projekcie zrealizowaliśmy 193 godziny zajęć edukacyjno-integracyjnych, podczas których osoby z poszczególnych grup wiekowych – przy wsparciu nauczycieli – przekazywały sobie nawzajem wiedzę i umiejętności: osoby starsze przekazywały młodszym umiejętności i wiedzę wynikające z ich doświadczenia życiowego (wiedza historyczna nabyta z doświadczeniem życiowym, umiejętności praktyczne – majsterkowanie, prace ślusarskie, krawieckie, kulinarne). Osoby młode niepracujące wsparły uczniów i uczennice w nauce wybranych przedmiotów opierając się na wiedzy pochodzącej z ich własnej edukacji szkolnej (matematyka, fizyka, język polski). Obie te grupy zaangażowały się w prowadzenie zajęć dla osób starszych z zakresu podstaw języka angielskiego i obsługi komputera. Podczas 32 godzin warsztatów integracyjno-utrwalających uczestnicy/czki podsumowywali udział w zajęciach i wyciągali wnioski do dalszych działań.
Dzięki projektowi uczestniczki/cy nie tylko podnieśli swój poziom wiedzy i umiejętności praktycznych w wybranych dziedzinach (zmiana potwierdzona wynikami testów umiejętności, szkolnymi ocenami semestralnymi), ale również nabrali/ły większej pewności siebie wynikającej ze sprawdzenia się w roli osoby wspierającej i przekazującej swoje umiejętności innym. Wzajemne przekazanie sobie indywidualnych doświadczeń i wiedzy pozwoliło na integrację i upodmiotowienie tych grup.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel