fbpx
Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Raciąż
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
29 765,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Projekt dotyczył problemu rosnącej przemocy ze względu na płeć w powiecie płońskim. Raciąż to kilkutysięczne miasteczko, którym w ostatnich latach wstrząsnęły trzy zabójstwa związane z przemocą w rodzinie. Aż 20% uczniów i uczennic szkół podstawowych doświadczyło przemocy, a jeszcze więcej – było jej świadkami. Rośnie liczba zgłaszanych incydentów przemocy domowej oraz rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. Sytuacja pogorszyła się diametralnie w czasie pandemii, ale przemoc w rodzinie pozostaje wciąż tematem tabu. Jednocześnie lokalny system przeciwdziałania przemocy zawiera luki, nie oferuje bowiem działań edukacyjnych, nie podejmuje inicjatyw skierowanych do młodzieży.

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadził 8 warsztatów nt. rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy dla różnych osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci wzięły także udział w 4 warsztatach arteterapeutycznych. Powstał również wideoblog z filmami instruktażowymi o tym, jak reagować na przemoc i gdzie szukać wsparcia. Osoby doświadczające przemocy skorzystały z indywidualnych konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych (80 godzin). Zorganizowano również dwa kursy samoobrony dla kobiet i dziewczyn. Osoby pracujące w systemie przeciwdziałania przemocy (w tym w MOPSie, Policji, kuratorium sądzie) oraz nauczyciele i nauczycielki wzięły udział w dedykowanych warsztatach. Partnerem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracujący na co dzień z osobami doświadczającymi przemocy.

Projekt miał w dużym stopniu charakter prewencyjny i wzmacniający. Z działań skorzystały przede wszystkim osoby mieszkające w Raciążu i powiecie płońskim, zwłaszcza dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe doświadczające przemocy lub narażone na przemoc, a także profesjonaliści i profesjonalistki. Osoby uczestniczące w spotkaniach nauczyły się rozpoznawać oraz reagować na przemoc. Konkretne, indywidualne wsparcie w ramach konsultacji otrzymało w sumie 19 osób. Projekt bez wątpienia uzupełnił lokalny system przeciwdziałania przemocy o działania prewencyjne i edukacyjne.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=NhTOnTDocyQ

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel