Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Raciąż
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Projekt dotyczy problemu rosnącej przemocy ze względu na płeć w powiecie płońskim. Raciąż to kilkutysięczne miasteczko, którym w ostatnich latach wstrząsnęły trzy zabójstwa związane z przemocą w rodzinie. Aż 20% uczniów i uczennic szkół podstawowych doświadczyło przemocy, a nieco więcej – było jej świadkami. Rośnie liczba zgłaszanych incydentów przemocy domowej oraz rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. Sytuacja pogorszyła się diametralnie w czasie pandemii, ale przemoc w rodzinie pozostaje wciąż tematem tabu. Projekt ma uzupełnić luki w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, który nie oferuje działań edukacyjnych, nie podejmuje inicjatyw skierowanych do młodzieży.

W ramach projektu Grantobiorca przygotuje scenariusze spotkań nt. rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, a następnie przeprowadzi 8 takich warsztatów. Powstanie wideoblog z filmami instruktażowymi o tym, jak reagować na przemoc i gdzie szukać wsparcia. W mediach lokalnych zostanie przeprowadzona kampania informacyjna. 15 osób doświadczających przemocy skorzysta z konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych. Dzieci, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe narażone na przemoc wezmą udział w 4 warsztatach terapeutycznych. Kobiety i dziewczyny skorzystają również z kursu samoobrony. Grantobiorca przeszkoli osoby pracujące w systemie przeciwdziałania przemocy (w tym w MOPSie czy Policji) oraz nauczycieli i nauczycielki.

Z działań skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki Raciąża i powiatu płońskiego, a zwłaszcza dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe doświadczające przemocy. Projekt ma również uzupełnić i wzmocnić lokalny system przeciwdziałania przemocy w obszarze komunikacji międzyinstytucjonalnej i wypracowania wspólnej strategii.

Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – instytucja wspierająca osoby doświadczające przemocy i mająca najpełniejszą wiedzę nt. skali zjawiska w regionie. Partner wesprze Grantobiorcę w dotarciu do grupy docelowej działań.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=NhTOnTDocyQ

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel