Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość.
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Będzelin
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Terram Pacis, Oslo, Norwegia
Kobiety.lodz.pl, Łódź, Polska
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
34 300,00 EUR
Dotacja:
34 300,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy działań interwencyjnych, rzeczniczych. Główne zadanie to stworzenie punktu pomocy, wsparcia i inspiracji prowadzonego przez kobiety dla kobiet w gminie Koluszki. Zbierane dane pomogą przy kampanii społecznej, szkoleniach, spotkaniach z urzędem gminy. Projekt wzmocni wspólnotę opartą na wspieraniu oraz ukaże realną sytuację i potrzeby kobiet w gminie. Projekt dotyczy budowania społecznego zrozumienia równouprawnienia, wzmacniania grup pokrzywdzonych, zwiększenie efektywności pracy z osobami których prawa nie są przestrzegane, budowanie współpracy w tym zakresie (przede wszystkim w lokalnie).
Uczestnicy i adresaci działań to:
-osoby dyskryminowane ze względu na płeć w gminie Koluszki
-sprzymierzeńcy równości w gminie Koluszki
-osoby, które mogą być ambasadorami równości w Gminie Koluszki oraz osoby spoza gminy, które są rozpoznawalne w naszej Gminie
-pracownicy organizacji w Polsce i Europie zajmujący się tematem równości i równego traktowania
-pracownicy lokalnych organizacji, urzędów, służb publicznych i firm, z którymi planujemy rozwijać/nawiązać współpracę.
W momencie aplikowania myślałyśmy o rekomendowaniu powstania stanowiska pełnomocnika/czki ds. równego traktowania (na wzór Łódzki), po rozmowie z burmistrzem wiemy, że nie jest to możliwe formalnie. Zatem skupimy się na powołaniu Ambasadorek Równości, które w swoich miejscach aktywności (zawodowej, społecznej) będą wprowadzały, promowały, rekomendowały rozwiązania pro równościowe. Projekt od samego początku bazuje na włączaniu wielu ludzi z naszej społeczności, abyśmy wszyscy razem wprowadzali zmiany na rzecz równości. Tak też działo się z przygotowywaniem projektu. Budowało go szereg osób z różnych instytucji. Uwzględniane były różne spojrzenia. Samą aplikację pisały 4 osoby. Ma to znaczenie dla budowania motywacji i odpowiedzialności za jakość projektu i jego oddziaływanie. W projekcie będą stosowane metody pracy edukacji pozaformalnej aktywizującej, włączającej, opartej na komunikacji NVC.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel