fbpx
Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość.
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Będzelin
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Terram Pacis, Oslo, Norwegia
Kobiety.lodz.pl, Łódź, Polska
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-07-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
34 300,00 EUR
Dotacja:
34 300,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczył promocji i wspierania prorównościowych postaw w gminie Koluszki. W regionie brakuje lokalnej sieci wsparcia i współpracy w obszarze równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Wiele kobiet mieszkajacych w Koluszkach boryka się z lekceważeniem, nierównym traktowaniem, przemocą. Coraz więcej kompetentnych kobiet zajmuje odpowiedzialne, ale nisko płatne stanowiska urzędowe, a ich osiągnięcia nie są doceniane w takim samym stopniu jak osiągnięcia kolegów-urzędników. Nieskuteczny jest również lokalny system przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, a przecież problem przemocy w rodzinie nasilił się w czasie pandemii.

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadził różne działania prorównościowe i wzmacniające kobiety w gminie Koluszki. Otworzono Punkt Porad, Wsparcia i Rozwoju, który działał zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Kobiety korzystały ze wsparcia prawnego, psychologicznego, emocjonalnego, coachingowego. Przeprowadzono dwie lokalne kampanie równościowe – Koluszkowianki Ambasadorkami Równości oraz Makatka Równościowa. W ramach pierwszej z nich powstał Koluszkowski Kalendarz Równości, w którym wystąpiły Ambasadorki w różnych pełnionych przez siebie rolach. Kampania Makatokowa opierała się na konkursie na nowe hasło lub wzór makatki z przesłaniem równościowym. Odbył się Równościowy Piknik Rodzinny z wydarzeniami promującymi równość płci i sam projekt, a także kilka spotkań z inspirującymi kobietami. Przeprowadzono dwudniowe szkolenie pn. „Kobiety wiele mogą! Albo jeszcze więcej…” dla 13 kobiet z Koluszek i okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie obejmowało takie tematy jak: równość społeczna, identyfikowanie swoich potrzeb, znajomość swoich praw, analiza mocnych stron, zaradność i przedsiębiorczość, etc. Odbyły się lokalne Targi Inicjatyw Kobiecych, w których wzięło udział 120 osób. W ramach projektu nawiązano współpracę z 10 instytucjami w Koluszkach, w tym z Komendą Policji, szkołami, urzędem miasta. Partnerem była norweska organizacja Terram Pacis, którą Grantobiorca odwiedził w Oslo i poznał jej codzienną pracę.

Z działań w pierwszej kolejności skorzystały kobiety z gminy Koluszki. 26 kobiet potrzebujących pomocy otrzymało konkretne wsparcie psychologiczne i prawne. Wiele kobiet zaangażowało się aktywnie w działania, w tym sołtyski, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, nauczycielki, pedagożki, które rozwinęły w ten sposób swoje kompetencje jako aktywistki społeczne i “łączniczki” z kobietami potrzebującymi wsparcia. Wzmocniono współpracę międzyinstytucjonalną w obszarze równości płci i przeciwdziałania przemocy. Bez wątpienia temat zaistniał w lokalnych mediach, instytucjach, przestrzeni publicznej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel