fbpx
Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Forum Animatorów Społecznych, Kacze Bagno, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, nowe metody i standardy świadczenia usług, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, edukatorzy, społeczność lokalna

Od 28 lat wspieramy animatorów i animatorki społeczne w województwie pomorskim, między innymi przez szkolenia, warsztaty, wydarzenia integracyjne oraz doradztwo i superwizje indywidualne. Według naszych obserwacji są to osoby głęboko zaangażowane w aktywizowanie swoich lokalnych społeczności i organizowanie oddolnych inicjatyw społecznych. Ze spotkań i rozmów z nimi wiemy, że zmagają się oni z jednak problemami osamotnienia w swoim aktywizmie, wypalenia zawodowego, słabej integracji wokół działań animacyjnych i niepewności siebie i swoich kompetencji. Dostrzegamy także ogromną potrzebę zebrania dotychczasowej wiedzy i metod pracy z animatorami i amatorkami tak, aby jeszcze lepiej ich wspierać.

Odpowiemy na te problemy opracowując diagnozę środowiska animatorów i animatorek województwa pomorskiego, w której zidentyfikujemy i opiszemy potrzeby tych osób. Zorganizujemy cykl spotkań integracyjnych, na których osoby pracujące w animacji działań wymienią się doświadczeniami, wyzwaniami w pracy oraz dobrymi praktykami. Chętne osoby zaprosimy do grupy roboczej, która wspólnie opracuje Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej – katalog zawierający najważniejsze narzędzia i metody pracy animatorów i animatorek. Dokument ten zostanie skonsultowany ze społecznikami i społeczniczkami z regionu, osobami z samorządów czy pracującymi w organizacjach pozarządowych, a następnie wypromowany na spotkaniach informujących w całym województwie.

Partnerem projektu jest Forum Animatorów Społecznych, które ma wieloletnie doświadczenie w animacji lokalnych społeczności, prowadzeniu działań edukacyjnych i ewaluacyjnych. Partner przeprowadzi superwizję dla chętnych animatorek i animatorów oraz przeprowadzi ewaluację naszych działań.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel