fbpx
Konsultacje społeczne szyte na miarę
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 988,00 EUR
Dotacja:
26 988,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Według raportu Obserwatorium Miasta z 2020 r., im mniejsze jest miasto tym mniejsze są możliwości zaangażowania się społecznie dla mieszkańców/nek. Odpowiadamy na ten problem prowadząc warsztaty z aktywności obywatelskiej dla osób mieszkających w 3 miejscowościach Dolnego Śląska, które mają mniej niż 20 tys. mieszkańców/nek. W ramach projektu wzmocnimy demokrację bezpośrednią, polegającą na przykład na konsultacjach społecznych, dającą obywatel(k)om możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym, oraz poprawę sposobu komunikacji w sprawach publicznych.

Przeszkolimy przedstawicieli/ki trzech gmin (12 osób z urzędów i działaczy/ek społecznych) z tematu konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Zorganizujemy spotkania w gminach, które wyłonią tematy warte poddania dyskusji publicznej, a następnie przeprowadzimy konsultacje społeczne w gminach objętych projektem. Przeszkolimy osoby z prowadzenia konsultacji, a następnie wesprzemy je w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesów konsultacyjnych w ich miejscowościach. Stworzymy raporty dotyczące każdej z gmin, w których znajdą się: opis kontekstu i przedmiotu konsultacji, przebieg konsultacji, zestawienie uzyskanych opinii wraz z odpowiedziami Urzędu Gminy, podsumowanie i opis roli partnerów/ek lokalnych. Na sam koniec przygotujemy spot ewaluacyjno-promocyjny. Podczas procesów konsultacyjnych będziemy nagrywać krótkie wypowiedzi uczestników/czek, na temat ich spostrzeżeń i wrażeń z konsultacji oraz możliwych rekomendacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel