fbpx
Konsultacje społeczne szyte na miarę
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 988,00 EUR
Dotacja:
26 988,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Według raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR z 2019 roku, im mniejsze jest miasto, tym mniejsze są możliwości zaangażowania się społecznie dla mieszkańców/nek. Odpowiedzieliśmy na ten problem, prowadząc warsztaty z aktywności obywatelskiej dla osób mieszkających w trzech miejscowościach Dolnego Śląska: Chojnowie, Środzie Śląskiej i Złotoryi, które mają mniej niż 20 tys. mieszkańców/nek. W ramach projektu wzmocniliśmy demokrację bezpośrednią, polegającą na przykład na konsultacjach społecznych, dającą obywatel(k)om możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym, oraz poprawiliśmy sposób komunikacji w sprawach publicznych.

Najpierw przeszkoliliśmy przedstawiciel(k)i trzech gmin z tematu konsultacji i partycypacji obywatelskiej, zorganizowaliśmy spotkania w gminach, które wyłoniły tematy warte poddania dyskusji publicznej. Następnie wsparliśmy przeszkolone osoby w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesów konsultacyjnych w ich miejscowościach. Stworzyliśmy raporty dotyczące każdej z gmin, w których znalazły się: opis kontekstu i przedmiotu konsultacji, przebieg konsultacji, zestawienie uzyskanych opinii wraz z odpowiedziami urzędu gminy, podsumowanie i opis roli partnerów/ek lokalnych. Na sam koniec przygotowaliśmy spot ewaluacyjno-promocyjny. Podczas procesów konsultacyjnych nagrywaliśmy krótkie wypowiedzi uczestników/czek na temat ich spostrzeżeń i wrażeń z konsultacji oraz możliwych rekomendacji.

W każdej z miejscowości mieszkańcy/ki mogli dowiedzieć się, czym są konsultacje społeczne, oraz zobaczyć, jak działają, a dzięki temu udało się omówić nowe inicjatywy. Bardzo docenili, że zostali włączeni w kwestie decyzyjne dotyczące przestrzeni, w której mieszkają. Ponadto urzędnicy/czki z każdej miejscowości mogli wymienić się doświadczeniami.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel