Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kielce
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-11-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 822 EUR
Dotacja:
23 327 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, wolontariusze

Obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – Krzemionki Opatowskie oraz Świętokrzyski Park Narodowy to dwa bardzo cenne obiekty przyrodniczo-kulturowe województwa świętokrzyskiego. Oba miejsca są obecnie poważnie zagrożone decyzjami administracyjnymi o budowie kopalni dolomitu (w przypadku Krzemionek) oraz o zmniejszaniu terenu – usunięcia z granic Parku Świętokrzyskiego klasztoru Św. Krzyża wraz z przyległymi działkami. Osoby mieszkający w tych regionach poinformowały nas o swoich obawach i potrzebie działania.

Przeprowadzimy ekspertyzę przyrodniczą, hydrogeologiczną i prawną Krzemionek Opatowskich. Rozpoczniemy dialog z dyrekcją obiektu, urzędem gminy, inwestorami i społecznością lokalną. Przeprowadzimy konsultacje społeczne na temat ochrony tego obszaru i budowy kopalni oraz opublikujemy materiały prasowe na ten temat. Jednocześnie, wykonamy inwentaryzację przyrodniczą zagrożonej części Świętokrzyskiego Parku Narodowego, żeby stwierdzić czy teren ten utracił wartości przyrodnicze, czy też nie. Na jej podstawie opracujemy raport badawczy. Przeszkolimy wolontariuszy/ki do monitorowania i dokumentowania obszaru Parku oraz reagowania na działania niezgodne z prawem. Przeprowadzimy kampanię społeczną dotyczącą rządowego planu zmian granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego, stworzymy lokalne stanowisko w tej sprawie oraz nawiążemy kontakt z odpowiednimi instytucjami, które mają wpływ na plany dotyczące parku.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel