fbpx
Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kielce
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-11-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 822,00 EUR
Dotacja:
23 327,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, wolontariusze

Obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – Krzemionki Opatowskie oraz Świętokrzyski Park Narodowy (ŚPN) to dwa bardzo cenne obiekty przyrodniczo-kulturowe województwa świętokrzyskiego. Oba miejsca były poważnie zagrożone decyzjami administracyjnymi o budowie kopalni dolomitu (w przypadku Krzemionek) oraz o zmniejszaniu terenu Parku Świętokrzyskiego przyległego do klasztoru Św. Krzyża.

Zorganizowaliśmy konferencję naukową, na której nagłośniliśmy zagrożenie tych miejsc i opowiedzieliśmy mediom o założeniach projektu. Opowiedzieliśmy również zainteresowanym posłom i posłankom o planowanych działaniach. Przeszkoliliśmy grupę wolontariuszy i wolontariuszek do monitorowania i dokumentowania zjawisk negatywnie wpływających na teren Parku oraz reagowania na działania niezgodne z prawem. Na koniec powstał raport z ich pracy.

Dzięki działaniom projektowym powstrzymaliśmy inwestycje dotyczące budowy kopalni w pobliżu Krzemionek Opatowskich i nie dopuściliśmy do zmniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego o planowane 5 hektarów terenu. Ostatecznie wyłączono z niego 1,3h terenu, jednak dzięki m.in naszym naciskom Rząd Rzeczpospolitej zwiększył powierzchnię ŚPN o 40 hektarów.
W sprawie ochrony obiektu UNESCO, prehistorycznych kopalni na terenie Krzemionek Opatowskich udało nam się zaangażować społeczność lokalną. Zorganizowała się ona w grupę „Stop Kopalni w Rudzie Kościelnej”. Po spotkaniach warsztatowych ta społeczność oraz władze samorządowe, w celu ochrony sąsiedztwa Krzemionek Opatowskich, przystąpiła do konsultacji w sprawie granic Parku Kulturowego, który ma objąć także same prehistoryczne kopalnie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel