fbpx
Kreatywna szkoła na ulicy
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
78 430,00 EUR
Dotacja:
74 880,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci, młodzi dorośli, młodzież

W Bielsku-Białej osoby w wieku 15-19 lat stanowią około 7,3% mieszkańców miasta (Rocznik Demograficzny 2020). Oferta wsparcia dla tej grupy wiekowej nie jest wystarczająca, młodzież spędza wolny czas na ulicy, manifestując zachowania ryzykowne. Zdiagnozowaliśmy trzy najważniejsze obszary związane ze specyfiką problemów dorastania: problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia (media społecznościowe, Internet, gry komputerowe, ale również używki i narkotyk), konflikty z prawem, wczesne macierzyństwo (w 2019 r. odnotowano 38 porodów w tej grupie wiekowej).
Projekt dotyczy wzmocnienia działań na rzecz młodzieży (15-19 lat) zagrożonej wykluczeniem w Bielsku-Białej.
Rozszerzymy działania streetworkingowe w miejscach spotkań młodzieży (stałe spotkania, tworzenie alternatywnej oferty spędzania wolnego czasu, informowanie o możliwościach wsparcia). Zatrudnimy terapeutę uzależnień (informowanie o zagrożeniach i ich konsekwencjach, budowanie relacji i modelowanie poprzez wskazywanie przykładu „pozytywnego dorosłego”). Poprowadzimy Szkołę dla rodziców z myślą o młodych matkach, ale włączymy do niej rodziców wszystkich uczestników/czek projektu. Zapewnimy poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Zorganizujemy też szkolenia dla naszej kadry w zakresie prowadzenia dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, sieciowania oraz na temat zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
Działania przyczynią się do poprawy sytuacji młodzieży w Bielsku-Białej, stworzona zostanie oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży starszej, poprawi się również sytuacja 6 młodych matek. 14 osób z kadry podniesie swoje umiejętności.
W projekcie uczestniczyć będzie młodzież (20 osób 15-19 lat), 6 młodych matek oraz rodzice tych młodych osób. Z osobnych szkoleń skorzysta pracująca z młodzieżą kadra.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel