fbpx
Kurs na empatię! Budowanie potencjału antydyskryminacyjnego nauczycieli
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Oświęcim
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
126 193,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
nauczyciele

Projekt odpowiada na problem przemocy rówieśniczej oraz braku edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach Małopolski i Górnego Śląska. Zajęcia równościowe w szkołach mają charakter incydentalny. W całym 2020 r. Katowice i Kraków przeznaczyły na edukację antydyskryminacyjną w szkołach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Tymczasem problem przemocy w polskich szkołach jest alarmujący – aż 15% młodzieży doświadczyło przemocy rówieśniczej, w tym przemocy psychicznej. Rządząca większość prowadzi kampanię nienawiści wymierzoną we wszelkie inicjatywy równościowe oraz w mniejszości. W Małopolsce sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż funkcję kuratorki oświaty objęła osoba nawołująca do nienawiści wobec osób LGBT i dyskredytująca idee praw człowieka. Mimo że środowisko nauczycielskie jest zastraszone, to nadal duża grupa osób czuje potrzebę zaangażowania się na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i mowie nienawiści.

W ramach projektu Grantobiorca stworzy kurs edukacji antydyskryminacyjnej online, który będzie dostępny zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Na potrzeby kursu powstaną materiały multimedialne (filmy, podcasty, grafiki) i merytoryczne. W ramach projektu Grantobiorca zorganizuje 7 szkoleń dla 140 osób łącznie. Dodatkowo osoby uczestniczące będą miały dostęp do konsultacji merytorycznych, psychologicznych i prawnych. Dwa otwarte seminaria eksperckie będą stanowiły uzupełnienie działań szkoleniowych. Na zakończenie kursu uczestnicy i uczestniczki projektu przeprowadzą w swoich szkołach lekcje antydyskryminacyjne.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek z Małopolski i Górnego Śląska, a także do uczniów i uczennic. Nauczyciele i nauczycielki wzmocnią swoje kompetencje i motywację do prowadzenia zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej. Podniesie się świadomość społeczności szkolnej nt. zjawisk dyskryminacji i przemocy rówieśniczej, uczniowie i uczennice zostaną uwrażliwieni na te zjawiska, a sama szkoła stanie się bardziej bezpiecznym miejscem.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel