fbpx
Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Elbląg
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 476,00 EUR
Dotacja:
137 476,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt odpowiada na problem, jakim jest ograniczona oferta wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i ich niewielki potencjał instytucjonalny. Świadczy o tym np. niewielki udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych (0,5% budżetu samorządu) czy niewielka ilość organizacji pozarządowych specjalizujących się w działaniach strażniczych i monitorujących przepisy prawne.
Organizacje pozarządowe w regionie są słabe – wynika to zarówno z braku środków finansowych na bieżące funkcjonowanie i dedykowanych szkoleń dla liderów. Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2020 r. przez wojewódzką Radę NGO (ROPWWM) monitorującą działalność III sektora w regionie wg. których potrzeby podnoszenia kwalifikacji kadry zgłaszało 85% ankietowanych. Badania zrealizowane przez Klon/Jawor pokazują, że aż 61% NGO w regionie w ogóle nie zatrudnia personelu. W rezultacie organizacje pozarządowe nie są ważnymi partnerami społecznymi
W ramach projektu utworzymy Regionalną Sieć Aktywności Społecznej i Obywatelskiej, której zadaniem będzie świadczenie usług wspierających rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych, prowadzenie działań zarówno w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, ale też monitorowania prawa lokalnego, którego stanowienie i wdrażanie leży w kompetencjach samorządów lokalnych. Przeszkolimy również 45 liderów NGO w regionie i utworzymy 3 subregionalne centra organizacji pozarządowych.
Główną korzyścią projektu będzie wzmocnienie organizacji pozarządowych Warmii i Mazur oraz lepsza kontrola poczynań władz lokalnych i rządowych. Przełoży się to też na większą aktywność mieszkańców.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdyż jest to instytucja posiadająca największe doświadczenie w budowaniu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi i która działa od lat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel