fbpx
Laboratorium Aktywizacji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
35 150,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
migranci

Projekt odpowiada na problem wykluczenia migrantów i migrantek i ksenofobii w polskim społeczeństwie, które to zjawiska pogłębiły się szczególnie w czasach pandemii. Z jednej strony do Europy, w tym również do Polski, przyjeżdża coraz więcej migrantów i migrantek ekonomicznych oraz uchodźców oraz uchodźczyń, którym grozi niebezpieczeństwo w ich krajach macierzystych. Z drugiej jednak strony, ta sytuacja budzi nieufność części społeczeństwa, która jest dodatkowo podsycana resentymentami historycznymi oraz polityczno-medialną nagonką na migrantów i migrantki. Głosy te są oparte w dużej mierze na stereotypach, strachu i niewiedzy. Niestety, w skrajnych przypadkach dochodzi do ataków z nienawiści na przedstawicieli i przedstawicielki mniejszości. W polskim społeczeństwie brakuje jednak świadomości i wiedzy osobach z doświadczeniem migracji oraz krajach ich pochodzenia, brakuje również inicjatyw, które pozwalałyby mówić migrantkom i migrantkom w swoim imieniu.
W ramach projektu poprowadzono cztery edycje Katalizatora Inicjatyw Wielokulturowych, na które składały się warsztaty tworzenia i zarządzania małymi projektami (społecznymi, obywatelskimi, edukacyjnymi, kulturalnymi) oraz inicjatywy realizowane przez samych uczestników i uczestniczki warsztatów (np. spotkania nt. kultur krajów pochodzenia, warsztaty taneczne, spotkania integracyjne). Wznowiono również działalność IMI Radia – jedynego wielojęzycznego radia w Polsce prowadzonego przez migrantki i migrantów. Przedstawiciele i przedstawicielki społeczności migranckich wzięli udział w dwóch edycjach Akademii Radiowych, by potem móc realizować cotygodniowe wielojęzyczne audycje radiowe. Przygotowano m.in. cykl 17 audycji poradniczo-informacyjnych w trzech językach na temat funkcjonowania w Polsce w różnych obszarach życia (m.in. legalizacji pobytu, rynku pracy, systemu edukacji, zakładania organizacji pozarządowej lub działalności gospodarczej).
Dzięki realizacji działań 65 osób z doświadczeniem migracji podniosło swoje umiejętności realizowania autorskich inicjatyw i audycji radiowych, skierowanych zarówno do polskiego społeczeństwa jak i do społeczności migranckich. Możliwość realizacji własnych działań wzmocniła w nich poczucie sprawczości. Projekt pokazał, jak duży potencjał i zasób tkwi w migracji i jak dużo korzyści płynie z angażowania migrantów i migrantek do działania oraz z wzajemnego poznawania się kultur.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel