fbpx
Łączenie przez współdzielenie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-02-2022 - 01-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
migranci

Badanie “Migrant-led advocacy across Europe. Challenges and opportunities” z 2019 r. pokazuje, że trudności jakie napotykają osoby z doświadczeniem migracji w samorzecznictwie to: brak okazji do sieciowania i wymiany doświadczeń między inicjatywami i self-adwokatami, ograniczony dostęp do źródeł finansowania, niewystarczające zasoby w zakresie m.in. narzędzi i form komunikacji oraz wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych.
Projekt odpowiada na wyzwania z jakimi mierzą się cudzoziemcy/ki i uchodźcy/czynie: ograniczoną możliwość tworzenia własnych aktywności obywatelskich i społeczno-kulturalnych, a także wykluczenie z projektowania rozwiązań im dedykowanych.
Planujemy trzy moduły działań:
ŁĄCZENIE – szkolenia wzmacniające umiejętności liderskie dla 12 uchodźczyń/ców (story telling, komunikacja, zarządzanie, wystąpienia publiczne), po których w dwuosobowych zespołach osoby te przygotują i przeprowadzą 6 warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla 150 osób.
WSPÓŁDZIELENIE – platforma online umożliwiająca łączenie się wolontariuszy/ek, pozwalająca uchodźcom/czyniom na oddolną komunikację swoich priorytetów i perspektywy, promocję swoich działań, sprzedaż wyrobów i usług, sieciowania self-adwokatów/ek oraz zwiększająca dostęp do zasobów (wolontariusze/szki, osoby oferujące wsparcie finansowe);
ŁĄCZENIE PRZEZ WSPÓŁDZIELENIE – realizacja w ramach niniejszego projektu 16 inicjatyw o charakterze samorzeczniczym lub wzmacniającym zgłoszonych przez migrantów/ki. O wyborze inicjatyw zadecyduje jury w 50% migranckie. Zapewnimy niezbędne wsparcie mentoringowe liderów/ek.
Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji 12 migrantów/ek, wzmocnienie działań samorzeczniczych i ich widoczności w społecznościach lokalnych oraz działające forum do wymiany informacji i sieciowania osób, w tym self-adwokatów, z różnych regionów Polski,
W działaniach uczestniczyć będzie 113 osób z doświadczeniem migranckim, 53 zaangażują się w działania samorzecznicze.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel