fbpx
LAS – laboratorium aktywności i samorządności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 01-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
53 000,00 EUR
Dotacja:
53 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele

Wdrożymy budżet partycypacyjny w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki i V Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W obydwu tych szkołach uczniowie i uczennice angażują się w wolontariat i uczestniczą w debatach. Jednak z przeprowadzonych z nimi rozmów wynika, że brakuje im nadal kompetencji potrzebnych do realizacji działań w obszarach, które ich interesują. W szkołach bardzo niewiele osób wie o tym, że istnieje takie narzędzie jak młodzieżowy budżet partycypacyjny. Chcemy to zmienić, tym bardziej, że z badań Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że współdecydowanie w sprawach szkolnych przekłada się na większe zaangażowanie obywatelskie w życiu dorosłym.
Zorganizujemy więc dla uczniów i uczennic lekcje z samorządności oraz zasad i realizowania budżetu partycypacyjnego. Grupy, w podziale na wiek i we współpracy z pracownikami i pracownicami szkoły przygotują kilka pomysłów na wykorzystanie budżetu. Uczestników i uczestniczki podzielimy na grupy robocze, które razem z koordynatorem lub koordynatorką i mentorem lub mentorką wdrożą budżet i zrealizują wybrane pomysły. W szkołach przeprowadzimy także warsztaty o prawach dziecka, zasadach demokracji czy empatycznej i asertywnej komunikacji. Na terenach zielonych przeprowadzimy integracyjne warsztaty o budowaniu relacji i komunikacji w grupie.
Naszymi partnerami są dwie szkoły, których uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w projekcie. Trzecim partnerem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, który wesprze nas swoim doświadczeniem w prowadzeniu badań i diagnoz społecznych, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów/uczennic. Ostatnim partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który pomoże nam dotrzeć do szkół w Szczecinie – będzie informował je o możliwości wzięcia udziału w projekcie i jego efektach oraz wesprze nas w przeprowadzeniu badań ilościowych nad samorządnością w szkołach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel