fbpx
Legionowianie dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legionowo
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 333,90 EUR
Dotacja:
62 003,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Legionowo (woj. mazowieckie) jest – podobnie jak wiele miast w Polsce – miejscowością starzejącą się. W konsekwencji działania podejmowane w mieście przez rosnącą grupę seniorów/ek (lub ich zaniechanie) mają coraz większe znaczenie. Z kolei młodzież, która mieszka w Legionowie, często wraca tutaj tylko na noc, angażuje się w działania i inicjatywy w Warszawie, a z różnych powodów nie robi tego w naszym mieście. Dodatkowo z licznych badań wynika, że wielu mieszkańców/nek Legionowa w różnym wieku chciało podjąć działania proekologiczne, jednak nie wiedziało w jaki sposób.

Naszym projektem zachęciliśmy więc młode osoby do włączenia się w akcje społeczne – także w naszym mieście, dając konkretne narzędzia oraz wiedzę o tym jak zaangażować się w lokalne działania. Zaktywizowaliśmy też seniorów/ki do podjęcia działań na rzecz klimatu. Stworzyliśmy Legionowskie EkoCentrum. Jest to miejsce edukacyjne, gdzie realizowane są inicjatywy związane z ochroną środowiska. Przeprowadziliśmy w nim warsztaty ekologiczne dla seniorów/ek oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Warsztaty miały na celu zwiększenie świadomości o podejmowaniu działań na rzecz ochrony klimatu. W ich trakcie uczestnicy/czki wypracowali 22 ekologiczne rozwiązania możliwe do zrealizowania w Legionowie. Spośród nich wybrano 8 inicjatyw, które zostały zrealizowane, w tym m.in.: teleturniej o ochronie klimatu, stworzenie “Naszej Szafy”, czyli małego domku, gdzie mieszkańcy/ki mogą zostawić przedmioty, z których nie korzystają i wziąć te, których potrzebują oraz wydarzenie, na którym każdy mógł wymienić się jakąś częścią ubioru. Zorganizowaliśmy również debatę, w której uczestniczyli przedstawiciele/ki miasta, podczas której przedstawiliśmy efekty projektu.

W trakcie realizacji projektu zauważyliśmy, że wśród uczestników/czek zaszły proekologiczne zmiany, na przykład pod koniec prawie wszyscy zaczęli korzystać z bidonów na wodę zamiast plastikowych butelek. Większą uwagę zaczęto zwracać na własne zachowania i przyzwyczajenia oraz zamieniać je na bardziej ekologiczne. Projektowa współpraca między młodzieżą a seniorami/kami przyniosła efekt prawdziwej integracji. Przygotowując i realizując wspólnie proekologiczne projekty obie grupy wiekowe wymieniały się wiedzą i umiejętnościami obalając obustronne stereotypy i nawiązując międzypokoleniową komunikację.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel