fbpx
Legionowianie dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Legionowo
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 333,90 EUR
Dotacja:
62 003,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Legionowo (woj. mazowieckie) jest – podobnie jak wiele miast w Polsce – miejscowością starzejącą się. W konsekwencji działania podejmowane w mieście przez rosnącą grupę seniorów/ek (lub ich zaniechania) mają coraz większe znaczenie Z kolei młodzież, która mieszka w Legionowie, często wraca tutaj tylko na noc, a angażuje się w działania i inicjatywy w Warszawie, a z różnych powodów nie robi tego w naszym mieście. Z licznych badań wynika, że wielu mieszkańców/nek Legionowa – w różnym wieku – chce podjąć działania proekologiczne, jednak nie wie w jaki sposób.
Naszym projektem zachęcimy więc młode osoby do włączenia się w akcje społeczne także w naszym mieście dając konkretne narzędzia oraz wiedzę o tym jak zaangażować się w lokalne działania. Zaktywizujemy też seniorów/ki do podjęcia działań na rzecz klimatu. Stworzymy Legionowskie EkoCentrum. Będzie to miejsce edukacyjne, gdzie będą realizowane inicjatywy związane z ochroną środowiska. Przeprowadzimy w nim warsztaty ekologiczne dla 40 osób – seniorów/ek oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Warsztaty mają na celu zwiększenie świadomości o podejmowaniu działań na rzecz ochrony klimatu. W ich trakcie uczestnicy/czki wypracują ekologiczne rozwiązania możliwe do zrealizowania w Legionowie, które następnie wdrożą.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel