fbpx
Lektorzy Sprawni Online
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 825,00 EUR
Dotacja:
74 825,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Według raportu Training Employability Accessibility Framework osoby z dysfunkcją wzroku, pomimo posiadanych kompetencji, mają szczególnie utrudniony dostęp do zatrudnienia. Dotyczy to także lektorów/ek języka angielskiego. Rzadko podejmują pracę w szkołach publicznych, mogą jednak pracować z dorosłymi i prowadzić działalność gospodarczą. Z wywiadów prowadzonych przez Favicon Media wiemy, że osoby z dysfunkcją wzroku uważają, że praca online może być dla nich szansą, jednak barierą jest brak dostępu do materiałów dydaktycznych dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych. Ogólnodostępne materiały pdf i interaktywne proponowane przez wydawnictwa do pracy zdalnej nie są prawidłowo czytane przez czytniki ekranów, z których osoby z dysfunkcją wzroku korzystają.
Celem projektu jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych i dostarczenie im narzędzi do pracy zgodnych z aktualnymi trendami w nauczaniu online.
We współpracy z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku stworzymy elektroniczną bazę materiałów dydaktycznych dostosowanych do możliwości percepcyjnych lektorów/ek i uczniów/uczennic z dysfunkcją wzroku: 3 mini-kursy oraz 30 lekcji gramatycznych i leksykalnych. Przeprowadzimy serię szkoleń informatycznych (platformy i narzędzia w pracy lektora), metodycznych (metodyka i techniki nauczania, aktywizacja grupy) i rozwojowych (motywacja, dynamika i zarządzanie grupą, pewność siebie, asertywność). Osoby przeszkolone zaangażujemy do prowadzenia kursów języka angielskiego online dla 40 osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Zapewnimy im wsparcie psychologiczne, spotkania sieciujące oraz warsztaty dotyczące prawnych i finansowych aspektów zatrudnienia i prowadzenia działalności
Odbiorcami projektu będzie 12 lektorów/ek języka angielskiego z dysfunkcją wzroku z całej Polski.
Efektem projektu będą gotowe narzędzia dla osób niewidomych i słabowidzących do nauczania języka angielskiego online. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje i nabiorą doświadczenia w prowadzeniu zajęć w sposób zdalny.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel