fbpx
Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 455,00 EUR
Dotacja:
74 455,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, factchecking, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież, społeczeństwo, wolontariusze

Zaangażujemy 40 obywateli i obywatelek z całej Polski w pracę nad naprawą debaty publicznej na ważne tematy, które dzielą obecnie Polaków i Polki, takie jak: pandemia COVID 19 i szczepienia, stan i rola Kościoła Katolickiego, sytuacja osób LGTB + oraz zmiany klimatu. O pandemii można znaleźć w Internecie wiele przeciwstawnych informacji, a według badań Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) 46% obywateli/ek negatywnie ocenia Kościół, a 43% pozytywnie. Jednocześnie, według danych CBOS z 2018 i 2019 roku w tym momencie wśród Polaków i Polek jest najniższy poziom zaufania do mediów od 2002 roku. Jednocześnie według raportu „Fake news z perspektywy polskich dziennikarzy” aż 42% dziennikarzy i dziennikarek spotyka się na co dzień z fałszywymi informacjami. Ponadto zgodnie z raportem “Wpływ COVID 19 na społeczeństwo” polaryzacja społeczna w Polsce w czasie pandemii bardzo się zwiększyła, między innymi w tych tematach, które wybraliśmy.
Odpowiemy na ten problem szkoląc chętne osoby dorosłe w Polsce z kompetencji cyfrowych, zjawiska fake newsów i zasad dobrego dziennikarstwa. Osoby te będą monitorować przekazy mediowe na 4 wybrane tematy, które budzą kontrowersje. Wyniki tego monitoringu będą publikowane w naszym kwartalniku “Dyskurs & Dialog”. Co kwartał zorganizujemy debatę z udziałem ekspertów i ekspertek, aktywistek i aktywistów oraz dziennikarzy i dziennikarek o różnych poglądach na wybrane tematy. Dodatkowo zorganizujemy warsztaty w szkołach średnich, na których za pomocą gry przedstawimy uczestnikom i uczestniczkom czym są manipulacje medialne, nierzetelność, fake newsy, jakie niosą ze sobą zagrożenia i jak tym zjawiskom przeciwdziałać. Na koniec, na podstawie zebranych materiałów oraz specjalistycznego wsparcia, przygotujemy projekt nowej ustawy dotyczącej mediów. Zostanie on skonsultowany z mediami, organizacjami pozarządowymi i ekspertami i ekspertkami a następnie wysłany do zainteresowanych grup politycznych w parlamencie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel