fbpx
Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
64 805,00 EUR
Dotacja:
52 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczność lokalna

W Polsce obserwujemy wzrost wrogości polskich władz i społeczeństwa wobec osób LGBT+. Mniejszość ta spotyka się z największą niechęcią społeczną i dyskryminacją w Polsce.

W pierwszej fazie projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 12 lokalnych liderów/-ek, przygotowujace do realizacji działań antyhomofobicznych. Uczestnicy/czki stworzą lokalną sieć i wypracują wspólną strategię działań. W drugiej fazie projektu przeszkolone osoby przygotują i przeprowadzą cykl 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych w swoich lokalnych społecznościach. Projekt przewiduje też wspólne przedsięwzięcie nowej sieci liderów/-ek, polegające na wypracowaniu i przeprowadzeniu lokalnej kampanii społecznej w przestrzeni publicznej oraz w internecie. Wydarzeniom i tworzeniu sieci będzie towarzyszyć wymiana dwustronna z organizacją FRI z Norwegii w postaci spotkań online i wizyty studyjnej. W projekcie zostaną wykorzystane dobre praktyki Partnera w takich obszarach jak budowanie strategii współpracy z samorządami, zarządzanie siecią filii czy włączanie migrantów w działania organizacji.

Projekt służy wzmocnieniu i rozwojowi lokalnych liderów/-ek, organizacji, grup nieformalnych działających na rzecz praw człowieka, głównie osób LGBT+ na terenie Dolnego Śląska i sąsiednich województw. W efekcie projektu powstanie lokalna sieć działająca na rzecz akceptacji osób LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel