fbpx
Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 805,00 EUR
Dotacja:
52 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem rosnącej homofobii w Polsce. W ostatnich latach w Polsce rośnie opresja wobec osób LGBTQ, czego wyrazem są m.in. nienawistne kampanie ultraprawicowych organizacji, ustanawianie przez samorządy tzw. „stref wolnych od LGBT”, wrogość władz wobec edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w szkołach, nienawistne wypowiedzi polityków w mediach czy pokazowe zatrzymanie aktywistki LGBTQ. Polityczno-medialna kampania nienawiści wpływa na wzrost lęku i niechęci społeczeństwa wobec osób LGBTQ, a tym samym na dobrostan osób LGBTQ, które doświadczają homofobii w szkołach, w pracy, w domach, w miejscach publicznych. Aż 25% gejów i lesbijek deklaruje częsty kontakt z mową nienawiści, a 70% młodzieży LGBTQ miewa myśli samobójcze (KPH, 2016). Z drugiej strony obserwujemy pozytywny trend, jakim jest wzrost aktywności społecznej wśród osób młodych. Świadczy o tym choćby coraz większa frekwencja na marszach równości i zaangażowanie młodych osób w aktywizm na rzecz osób LGBTQ.

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadził cykl szkoleń dla 12 lokalnych liderów i liderek przygotowujących ich do działań antydyskryminacyjnych, akcji bezpośrednich i rzecznictwa. Osoby uczestniczące w programie stworzyły lokalną sieć aktywistyczną. Zorganizowały 19 wydarzeń antydyskryminacyjnych w swoich społecznościach (w takich miejscowościach jak Opole, Kalisz, Legnica, Gorzów, Wrocław, Lubin, Zielona Góra, Milicz) oraz wspólnie opracowały i przeprowadziły lokalną kampanię społeczną w przestrzeni publicznej oraz w Internecie pn. #TyMówiszJaCzuję. Grantobiorca wziął również udział w wizycie studyjnej do organizacji partnerskiej z Norwegii, gdzie rozmawiano m.in. o planie działania dla osób LGBTQ w Oslo czy programie edukacji „Pink competency”. W projekcie skorzystano również z doświadczenia Partnera w takich obszarach jak budowanie strategii współpracy z samorządami czy zarządzanie siecią.

Projekt posłużył wzmocnieniu i rozwojowi lokalnych liderów i liderek, organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz praw człowieka, głównie osób LGBTQ na terenie Dolnego Śląska. Udało się stworzyć lokalną sieć, która – wymieniając się doświadczeniami i wspierając się wzajemnie – jest silniejsza, bardziej widoczna i skuteczna w swoich działaniach. Dzięki lokalnym wydarzeniom równościowym i kampanii społecznej podniosła się świadomość nt. sytuacji i potrzeb osób LGBTQ, zwłaszcza w temacie inkluzywnego języka, uznawania imion i zaimków osób transpłciowych i niebinarnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel