Lokalny System Wsparcia wobec problemu przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Krzyżowa
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
21 550,00 EUR
Dotacja:
21 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania informacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Grantobiorca chce się zająć problemem przemocy wobec kobiet oraz młodzieży, zwłaszcza przemocy psychicznej i ekonomicznej, w gminie Jeleśnia. W gminie mieszka 13 tys. osób, a w ostatnich latach liczba wydawanych Niebieskich Kart wynosiła tam od 50 do 70 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu). Dane te jednak nie pokazują całego zjawiska – przemoc ze względu na płeć pozostaje bowiem tematem tabu, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach. ​​Dodatkowo czynnikiem przyczyniającym się do stosowania przemocy jest nadużywanie alkoholu przez sprawców, co stanowi niemal powszechny problem w gminie. Od 2019 r. Grantobiorca prowadzi jedyny w okolicy bezpłatny punkt porad psychologicznych; z jego obserwacji wynika jednak, że w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie na pomoc znacznie wzrosło. Tymczasem w okolicy brakuje innego wsparcie dla ofiar przemocy – najbliższe bezpłatne dyżury psychologiczne można znaleźć dopiero w oddalonym o 20 km Żywcu. Wprawdzie w urzędzie gminy istnieje punkt porad prawnych, ale punkt nie oferuje mediacji.
W ramach projektu Grantobiorca rozwinie działalność prowadzonego przez siebie punktu pomocy psychologicznej, a także poszerzy zakres wsparcia poprzez zapewnienie bezpłatnych mediacji. Działalności punktu towarzyszyć będzie lokalna kampania informacyjna nt. oferowanej pomocy oraz podnosząca poziom świadomość społeczną nt. zjawiska przemocy. Elementem kampanii będzie cykl audycji transmitowanych w lokalnym radiu internetowym.
Działania są skierowane do osób doświadczających przemocy mieszkających w gminie Jeleśnia – przede wszystkim do kobiet i młodzieży. Z porad psychologicznych i mediacji skorzysta w sumie około 400 osób. Otrzymają one realne wsparcie, wzmocnią swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, odzyskają poczucie sprawczości i wpływu, a także rozwiną umiejętności rozwiązywania konfliktów. Wzrośnie również świadomość lokalnych mieszkańców i mieszkanek na temat problemu przemocy – powszechności zjawiska oraz form, jakie przybiera.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel