fbpx
Lokalsi dla Demokracji
Obszar wsparcia:
media dla demokracji
Miejscowość (siedziba):
Jarocin
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
15-02-2023 - 15-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
149 246,00 EUR
Dotacja:
149 246,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Projekt ma na celu wzmocnienie nie mniej niż 25 lokalnych portali informacyjnych przez stworzenie im możliwości lepszego dotarcia do użytkowników, przekazywania im wysokiej jakości treści i budowania wokół marek lokalnych portali modeli członkostwa – świadomego zwiększania aktywności i zaangażowania użytkowników. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych (dedykowanej aplikacji i Platformy DMP) i wykorzystaniu ich w kontaktach z użytkownikami, powstanie miejsce aktywnej debaty publicznej, w którym portal zachęcać będzie do wymiany opinii i zabierania głosu w ważnych sprawach dla lokalnych społeczności. Zostaną też uzyskane i odpowiednio sformatowane dane dotyczące użytkowników portali (każdego z portali odrębnie i wszystkich razem). Ta wiedza zostanie spożytkowana do lepszego dostosowania treści do zainteresowań, oczekiwań i potrzeb użytkowników. W ramach projektu powstanie zespół dziennikarzy, który po analizie uzyskanych danych, będzie przygotowywał materiały dziennikarskie lepiej spełniające oczekiwania użytkowników i możliwe do wykorzystania na wszystkich portalach uczestniczących w projekcie oraz przekazujący do wykorzystania wartościowe teksty powstałe w redakcjach uczestników. Z kolei wdrożenie aplikacji wspomoże komunikację dwukierunkową, a więc także od użytkownika do redakcji i zachęci go do częstszego odwiedzania lokalnego portalu, co przełoży się na zwiększenie jego roli w debacie publicznej. Realizacja projektu umożliwi też zbudowanie wspólnej oferty reklamowej wszystkich uczestników projektu i po raz pierwszy w historii polskich mediów lokalnych na stworzenie konkurencyjnych propozycji dla agencji reklamowych i domów mediowych. Zostanie w ten sposób zrobiony istotny krok w kierunku niezależności ekonomicznej mediów lokalnych, bez której wykonywanie przez nie funkcji kontrolnych w stosunku do władz samorządowych, spółek komunalnych, lokalnego biznesu czy organizacji pozarządowych działających w danym terenie jest w zasadzie niemożliwe.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel