fbpx
Mamy prawa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Skórzewo
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 959,00 EUR
Dotacja:
28 959,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, pracownicy ochrony zdrowia

Na oddziałach ginekologiczno-położniczych prawa kobiet rodzących są regularnie naruszane lub ograniczane. Mimo że wciąż obowiązują tzw. standardy opieki okołoporodowej, to wg Fundacji Rodzić po Ludzku w latach 2017-2018 aż 54,% ankietowanych kobiet doświadczyło przemocy i innych nadużyć na oddziałach położniczych (np. brak kontaktu z dzieckiem po porodzie, interwencje chirurgiczne i medyczne bez zgody pacjentek). Niestety, dyrekcje placówek medycznych bagatelizują obowiązujące przepisy oraz przymykają oko na to, że prawa pacjentek są naruszane. Brakuje również systemu kontroli i monitoringu wdrażania standardów opieki okołoporodowej w szpitalach. Jednocześnie same pacjentki często nie znają swoich praw, przez co nie zgłaszają naruszeń i nie są w stanie na nie reagować. Dodatkowo sytuację dramatycznie pogorszyła pandemia i wprowadzone razem z nią nowe regulacje.
W ramach projektu przeprowadzono 49 webinariów i warsztatów nt. praw kobiet w ciąży i w połogu dla 605 osób, w tym dla przyszłych matek oraz położnych pracujących w szpitalach. W cyklu szkoleniowym Akademia Liderek uczestniczyło 14 przyszłych strażniczek z różnych powiatów. Liderki przeprowadziły następnie warsztaty/webinaria dla mieszkanek Śremu, Obornik, Piły, Leszna i Gniezna oraz podjęły interwencje w wielkopolskich szpitalach (w sumie w ramach projektu podjęto 7 interwencji). Ponadto prawie 40 kobiet uzyskało indywidualne wsparcie prawne i psychologiczne. Na podstawie badania wśród kobiet, które rodziły dzieci w wielkopolskich szpitalach, opracowany został raport z rekomendacjami zmian w opiece okołoporodowej w czasach pandemii. Raport został przekazany do Fundacji Rodzić po Ludzki i do dyrekcji szpitali.
Z projektu skorzystały przede wszystkim przyszłe matki z Wielkopolski, które zdobyły wiedzę nt. przysługujących im praw z zakresu opieki okołoporodowej i egzekwowania ich podczas pobytu w szpitalu (m.in. tworzenia planu porodu i pisania skarg w przypadku naruszeń). Było to szczególnie istotne ze względu na chaos informacyjny, który pojawił się razem z pandemią. Z kolei uczestniczki Akademii Liderek zdobyły kompetencje do podejmowania samodzielnych działań na rzecz praw kobiet rodzących w swoich lokalnych środowiskach i stworzyły aktywną regionalną sieć strażniczek standardów opieki okołoporodowej. Ważnym rezultatem projektu były również zmiany w konkretnych placówkach (szpitalach z oddziałami porodowymi w Wielkopolsce), gdzie podjęto interwencje po zgłoszonych naruszeniach praw pacjentek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel