Mamy prawa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Skórzewo
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-04-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 959 EUR
Dotacja:
28 959 EUR
Zasięg:
regionalny

Prawa pacjenta i człowieka w szpitalach w przypadku rodzących kobiet są regularnie naruszane lub ograniczane. Sytuację kobiet na oddziałach położniczych dramatycznie pogorszyła pandemia. Ponadto, kobiety często nie znają swoich praw, przez co nie zgłaszają naruszeń ani nie są w stanie na nie reagować.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony monitoring 5 wielkopolskich szpitali, obejmujący działania interwencyjne w wybranych przypadkach. Do prowadzenia działań monitoringowych oraz działań edukacyjnych z zakresu prawa w okresie okołoporodowym zostanie przygotowanych 8 lokalnych aktywistek. Ponadto, projekt obejmuje wsparcie prawne i psychologiczne dla ok. 20 kobiet, których prawa zostały naruszone. Projekt zawiera też webinary i warsztaty o prawach kobiet w opiece okołoporodowej dla ponad 175 kobiet oczekujących dziecka i ich partnerów. Opracowany zostanie raport z rekomendacjami zmian w opiece okołoporodowej w czasach pandemii uwzględniających prawa rodzących kobiet.

Odbiorcami projektu będą przyszłe matki z Poznania i Wielkopolski oraz lokalne liderki. Efektem projektu będzie zwiększenie wiedzy z zakresu prawa w okresie okołoporodowym oraz zwiększenie kompetencji w jego egzekwowaniu w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach porodowych i położniczych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel