fbpx
Manifestacje.pl
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 343,00 EUR
Dotacja:
74 718,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczeństwo

Jedną z fundamentalnych wolności politycznych jest wolność organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach publicznych. Nowelizacja prawa z 2016 r. wprowadziła kontrowersyjne zmiany, które dają możliwość blokowania niewygodnych dla władzy zgromadzeń. Wielokrotnie wspieraliśmy swoim doświadczeniem, kontaktami czy zasobami sprzętowymi inne organizacje, grupy nieformalne, aktywistów i aktywistki, którzy reagowali na niepokojące działania w naszym państwie. Ta pomoc jest szczególnie cenna w mniejszych ośrodkach, gdzie szans na wsparcie jest mniej, a presja środowiska bardziej odczuwalna. Dlatego wesprzemy aktywistów i aktywistki z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców i wyposażymy ich w umiejętności pozwalające na skuteczne i zgodne z prawem prowadzenie manifestacji oraz innych wydarzeń w przestrzeni publicznej.
Przeprowadzimy cykl szkoleń z różnych aspektów organizowania zgromadzeń publicznych. Podczas części teoretycznej w trakcie wykładów przekażemy wiedzę z zakresu regulacji prawnych, tworzenia scenariusza wydarzenia, zarządzania tłumem czy wystąpień publicznych. Zorganizujemy także warsztaty praktyczne, w czasie których uczestnicy i uczestniczki sprawdzą się w tych procedurach – od organizacji zgromadzenia od strony formalno-prawnej, poprzez przygotowanie scenariusza, aż po wystąpienia publiczne czy obsługę sprzętu nagłaśniającego. Przygotują też informacje dla mediów i wypróbują metody nagłośnienia wydarzeń w internecie. Osoby uczestniczące w szkoleniach będą miały okazję do nawiązania ze sobą współpracy i wymiany doświadczeń. Przygotują także własne wydarzenia pod okiem koordynatorów i koordynatorek, a potem razem dokonają oceny skuteczności działań. Stworzymy także stronę internetową, która będzie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń oraz sieciowania aktywistów i aktywistek w zakresie zgromadzeń, a korzystając z zasobów pozyskanych w projekcie stworzymy społeczną wypożyczalnię sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia manifestacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel