fbpx
Miasta przyjazne młodzieży
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Orzesze
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 000,00 EUR
Dotacja:
29 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, młodzież, samorządowcy

Z naszych obserwacji wynika, że wśród młodych ludzi wciąż występuje niskie zainteresowanie aktywnością obywatelską. Przykładem tego jest frekwencja młodych osób podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., która wynosiła zaledwie 41%. Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży (2019–2027) zachęca władze do prowadzenia wspólnych działań na rzecz kształtowania polityki dla młodych ludzi – jednak z naszych obserwacji wynika, że wiele samorządów lokalnych nie traktuje tego działania poważnie.

Chcemy choć częściowo odpowiedzieć na to wyzwanie wzmacniając głos i zaangażowanie młodzieży z Mikołowa i Rybnika (woj. śląskie) oraz z innych zainteresowanych miast. Zaczniemy od przygotowania zestawienia różnych działań młodzieżowych w kraju i na świecie, które zaprezentujemy Młodzieżowym Radom Miast oraz grupom młodzieżowym, które zrekrutujemy do projektu. Przeprowadzimy z nimi konsultacje dotyczące ich potrzeb. Przeszkolimy liderów i liderki oraz opiekunów i opiekunki młodzieżowych grup, a także przedstawicieli i przedstawicielki miast w celu zwiększenia ich kompetencji w prowadzeniu konsultacji społecznych. Przeprowadzimy także warsztaty dla członków i członkiń młodzieżowych rad miast. Rozwiną one ich kompetencje miękkie oraz przygotują ich do prowadzenia konsultacji społecznych. Każda grupa wypracuje następnie model konsultacji dostosowany do specyfiki swojego miasta oraz przeprowadzi je przy wsparciu opiekunów i opiekunek. Po konsultacjach młodzież nawiąże kontakt z osobami decyzyjnymi i wspólnie porozmawiają oni o efektach konsultacji. Zwieńczeniem projektu będzie wspólne wypracowanie i wdrożenie modelu Miast Przyjaznych Młodzieży. Chcielibyśmy aby było to symboliczne uhonorowanie instytucji, które aktywnie wspierają młodzież na poziomie lokalnym i regionalnym.

Naszymi partnerami są Młodzieżowe Rady Miasta z Mikołowa i Rybnika, które wesprą nas merytorycznie oraz pomogą w rekrutacji młodzieży.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel