fbpx
Międzypokoleniowa Akademia Społecznej Aktywności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
31 998,00 EUR
Dotacja:
29 993,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w Lublinie zarówno osoby starsze, jak i młodzież w małym stopniu angażują się społecznie. Zarazem obydwie grupy wykazują chęć, aby ten stan zmienić. Ponadto zaobserwowaliśmy pewien brak zrozumienia, różnice i problemy w komunikacji osób starszych z młodzieżą.

Odpowiemy na te problemy organizując szereg spotkań/szkoleń mających na celu wspólne zaangażowanie seniorów/ek i młodzieży. Aby włączyć w realizację projektu więcej osób młodych, nasze działania będzie wspierał Partner czyli Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, która posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzi wolontariat młodzieży w Lublinie.

Zorganizujemy cykl warsztatów o zaangażowaniu społecznym i pozyskiwaniu środków oraz zajęcia o dziennikarstwie obywatelskim i fotografii, aby uczestnicy i uczestniczki umieli planować i promować swoje działania. Następnie uczestnicy i uczestniczki podzielą się na grupy, w których zaplanują i zorganizują własne inicjatywy (mogą być to akcje na rzecz innych, wsparcie akcji charytatywnych, instytucji pomocowych, czy innych organizacji). Żeby przezwyciężać różnice między osobami starszymi a młodzieżą i poprawiać wzajemną komunikację, wspólnie nagramy krótkie filmy i zorganizujemy debaty. Wierzymy, że wspólna praca w grupach międzypokoleniowych podniosą u uczestników i uczestniczek poczucie sprawczości oraz poprawią komunikację między pokoleniami.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel